ODPOVĚĎ:

Informace na ÚP Vám byly podány správně. Skončením zaměstnání se stane OSVČ činností hlavní s povinností platby minimální zálohy, neboli ukončením zaměstnání zanikne důvod k výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Pokud jste chtěl čerpat podporu nezaměstnanosti „z pracovního poměru “, tak bylo třeba živnost přerušit. Za této situace je Vaší poslední činností OSVČ .Podpora v nezaměstnanosti se počítá z vyměřovacího základu, tedy částky, ze které se vypočítává sociální pojištění za daný rok. Nikoliv jak se domníváte ze zisku přepočteného na jeden měsíc. Pro bližší představu o výpočtech si Vás dovoluji odkázat na https://finexpert.e15.cz/osvc-a-podpora-v-nezamestnanosti.