Odpověď:

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání výkon činnosti na základě dohody o provedení práce, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíční odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky maximálního měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

Shora uvedené vyplývá z § 25 odst. 3 písm. b) zákona č. 435/20004 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění.

Je však třeba upozornit, že i když výkon práce na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou nepřesahující polovinu minimální mzdy nebrání, jak shora uvedeno, v zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, právo na podporu v nezaměstnanosti v takové situaci nevzniká. Uvedené vyplývá z § 39 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/20004 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů