Sociální dialog

Přesun svátku na jiný pracovní den

Poradna
Sdílet článek:

Přesun svátku na jiný pracovní den

Zaměstnavatel zvažuje v rámci snížení energetické náročnosti výroby a z logistických důvodů přesunout pracovní den v pondělí 4. 7. 2011 na den připadající na státní svátek 6.7.2011. Zaměstnanci v Po 4. 7. nenastoupí na směnu a budou doma a naopak ve St 6. 7. 2011 nastoupí na směnu. S tímto záměrem zaměstnanci souhlasí. Když se jedná o záměnu směn, mají zaměstnanci nárok na příplatek za práci ve svátek nebo se odpracovaná směna bude považovat za práci v běžný pracovní den? Jak se tato změna zaznamená do docházky zaměstnance? Pondělí 4.7. by měl hrazen zaměstnanec svátek.

Odpověď:

Platná právní úprava možnost přesunu svátku na jiný pracovní den neumožňuje, tj. nelze vykazovat svátek v jiný den, než na který svátek skutečně připadá, a to bez ohledu, na to, zda s tím zaměstnanci souhlasí nebo ne.

Pokud nejsou splněny podmínky pro nařízení práce ve svátek stanovené v § 91 odst. 4 zákoníku práce, je možné práci ve svátek pouze dohodnout. Byla-li tedy práce ve svátek s jednotlivými zaměstnanci dohodnuta, náleží jim za její výkon v souladu s § 115 odst. 1 zákoníku práce dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Za dobu čerpání náhradního volna náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Toto náhradní volno je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Je tedy možné s jednotlivými zaměstnanci uzavřít dohodu o tom, že za práci ve svátek bude čerpáno náhradní volno v den, na který chtěl zaměstnavatel svátek přesunout.

S ohledem na shora uvedené tak bude tedy ve svátek vykázán výkon práce ve svátek a v den čerpání náhradního volna za práci ve svátek náhradní volno s náhradou mzdy.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

 

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?