Sociální dialog

Opakovaná účast ve veřejně prospěšných pracích

Poradna
Sdílet článek:

Opakovaná účast ve veřejně prospěšných pracích

V loňském roce jsem vykonávala pro město veřejně prospěšné práce, a to v rozsahu 7,5 měsíce. Letos bych měla zájem pracovat znovu, protože práci sehnat nemůžu. Mám možnost opakovaně tuto práci získat, pokud o mě město projevilo zájem? Lze opakovaně tyto práce vykonávat a v jakém rozsahu?

Odpověď:

Veřejně prospěšné práce jsou upraveny v § 112 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti takto:
㤠112
(1) Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s Úřadem práce, který na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek.

(2) Příspěvek lze poskytnout až do výše skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance umístěného na tyto práce, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance."

Ze shora uvedeného je zřejmé, že časové omezení je stanoveno pouze tak, že pracovní příležitosti jako veřejně prospěšné práce se vytvářejí nejvýše na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Vytvářet se ale dají i opakovaně.

Právní úprava konstatuje, že tyto pracovní příležitosti slouží k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání, ale nijak neomezuje možnost umístit takto stejného uchazeče o zaměstnání i opakovaně.

Samozřejmě platí, že uvedené pracovní příležitosti jsou vytvářeny vždy na základě dohody s Úřadem práce, který také rozhoduje, které uchazeče o zaměstnání takto umístí.

Vzhledem k tomu, že veřejně prospěšné práce se vytvářejí vždy maximálně na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, uchazeč o zaměstnání může být umístěn k výkonu veřejných prací nejvýše na dobu, na kterou byly zřízeny. Pokud jde o opakované zřízení veřejně prospěšných prací a osoba, která je vykonávala, bude opět uchazečem o zaměstnání, nic nebrání tomu, aby byla na tyto práce opět umístěna.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?