Sociální dialog

Odstupné

Poradna
Sdílet článek:

Odstupné

Při poslední preventivní prohlídce mi závodní lékař vystavil posudek, podle kterého nejsem způsobilý konat dále dosavadní práci. Zaměstnavatel mi na základě tohoto posudku dal výpověď. Mám nárok na odstupné a v jaké výši?

Odpověď:

Pokud Vaše zdravotní nezpůsobilost není v příčinné souvislosti s nemocí z povolání nebo pracovním úrazem, na odstupné vám nárok vůbec nevznikne.

Odstupné přísluší podle ust. § 67 zákoníku práce pouze zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru dohodou nebo výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodu uvedených v ust. § 52 písm. a) – c) zákoníku práce. Jedná se o důvody spojené s organizačními změnami zaměstnavatele. V těchto případech přísluší zaměstnanci odstupné ve výši jednonásobku průměrného měsíčního výdělku, pokud pracovní poměr zaměstnance trval méně než 1 rok, dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku, pokud pracovní poměr zaměstnance trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky a ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku, pokud jeho pracovní poměr trval alespoň 2 roky.

Pokud by však váš pracovní poměr byl rozvazován z důvodu uvedeného v ust. § 52 písm. d) zákoníku práce, tedy proto, že podle lékařského posudku vydaného lékařem pracovnělékařské služby nesmíte práci vykonávat pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání, příslušelo by vám odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku. I zde je však výjimka, kdy odstupné zaměstnanci nenáleží, a to v případě, že se zaměstnavatel zcela zprostí odpovědnosti za nemoc z povolání nebo pracovní úraz.

JUDr. Jarmila Podhajská, RPC PZ Ostrava

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?