Sociální dialog

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Poradna
Sdílet článek:

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Známý nastoupil do práce, kde mu bylo řečeno, že bude dělat od pondělí do neděle 12hodinové směny a poté týden volno. Avšak po prvním odpracovaném týdnu mu bylo řečeno, že si má vzít jeden den volna a pak jít opět na celý týden do práce na 12hodinové směny. A poté nastoupit na svůj pracovní týden. Což je za 3 týdny 1 den volna. Jak v takovém případě postupovat? Je ve zkušební době, tak se bojí, že by mohl dostat výpověď.

Odpověď:

Pracovní dobu rozvrhuje podle § 81 odst. 1 zákoníku práce zaměstnavatel. Při rozvrhování pracovní doby je však povinen respektovat maximální délku směny, minimální délku nepřetržitého odpočinku mezi směnami a minimální délku nepřetržitého odpočinku v týdnu.

Podle údajů poskytnutých tazatelem zaměstnavatel při rozvržení pracovní doby respektuje maximální délku směny stanovenou v § 83 zákoníku práce, tj. 12 hodin, a i minimální délku nepřetržitého odpočinku mezi směnami, která podle § 90 odst. 1 zákoníku práce činí 11 hodin.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu musí podle § 92 odst. 1 zákoníku práce činit alespoň 35 hodin. Zkrátit jej pod uvedené minimum lze pouze za podmínek uvedených v § 92 odst. 3 a 4 zákoníku práce takto:

㤠92
(1) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin. Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého zaměstnance méně než 48 hodin.

(2) Jestliže to umožňuje provoz zaměstnavatele, stanoví se nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den a tak, aby do něho spadala neděle.

(3) V případech uvedených v § 90 odst. 2 a u technologických procesů, které nemohou být přerušeny, může zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu zaměstnanců starších 18 let pouze tak, že doba nepřetržitého odpočinku v týdnu bude činit nejméně 24 hodin, s tím, že zaměstnancům bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů činila délka tohoto odpočinku celkem alespoň 70 hodin.

(4) Jestliže to je dohodnuto, může být v zemědělství poskytnut nepřetržitý odpočinek tak, že bude tento odpočinek za období

a) 3 týdnů činit celkem alespoň 105 hodin,
b) 6 týdnů činit při sezónních pracích celkem alespoň 210 hodin."

Případy uvedenými v § 90 odst. 2 zákoníku práce jsou práce:

„a) v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas,

b) v zemědělství,

c) při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména

1. ve veřejném stravování,
2. v kulturních zařízeních,
3. v telekomunikacích a poštovních službách,
4. ve zdravotnických zařízeních,
5. v zařízeních sociálních služeb,

d) u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců,

e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech."

Co se rozumí týdnem je stanoveno v § 350a zákoníku práce takto|:

㤠350a

Týdnem se pro účely tohoto zákona rozumí 7 po sobě následujících kalendářních dnů."

Pokud zaměstnavatel požaduje, aby zaměstnanec pracoval v 12 hodinových směnách od pondělí do neděle včetně, a nejedná se o práce v zemědělství, je s ohledem na shora uvedené zřejmé, že porušuje povinnost poskytovat nepřetržitý odpočinek v týdnu, neboť zaměstnanci v týdnu, tj. sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů, neposkytl žádný nepřetržitý odpočinek v týdnu.

Zaměstnanec ve zkušební době je v obtížné situaci, protože zaměstnavatel s ním může ukončit pracovní poměr ve zkušební době bez uvedení jakýchkoliv důvodů, tj. upozornění na porušování povinností zaměstnavatele by mohlo být pro zaměstnavatele impulsem, aby se zaměstnancem pracovní poměr ve zkušební době ukončil.

Zaměstnanec může upozornit příslušný inspektorát práce na porušování povinností u zaměstnavatele. Zaměstnavateli za nedodržování nepřetržitého odpočinku v týdnu hrozí, pokud je fyzickou osobou za přestupek podle § 15 odst. 1 písm. k) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce nebo pokud je právnickou osobou za správní delikt podle § 28 odst. 1 písm. k) uvedeného zákona, pokuta až ve výši 1 milionu Kč.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?