Sociální dialog

Nemocenská a nový pracovní poměr

Poradna
Sdílet článek:

Nemocenská a nový pracovní poměr

Rozvázala jsem pracovní poměr a jsem na nemocenské. V době vycházek jsem si našla nový pracovní poměr stejného druhu. Můžu podepsat pracovní smlouvu s datem nástupu v době čerpání nemocenské, zaučovat se z domova a po ukončení pracovní neschopnosti začít teprve pracovat?

Odpověď:

Platná právní úprava nebrání uzavření pracovní smlouvy v průběhu pracovní neschopnosti zaměstnance. Trvání pracovní neschopnosti tazatelky však brání výkonu práce na základě nové pracovní smlouvy. Podle § 55 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění se totiž dočasnou pracovní neschopností rozumí stav, který pro poruchu zdraví nebo jiné v tomto zákoně uvedené důvody neumožňuje pojištěnci

  • vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a trvá-li porucha zdraví déle než 180 kalendářních dní, i jinou než dosavadní pojištěnou činnost,
  • plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, vznikla-li dočasná pracovní neschopnost v ochranné lhůtě nebo trvá-li dočasná pracovní neschopnost po skončení dosavadní pojištěné činnosti, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání.

Z dotazu je navíc zřejmé, že pracovní neschopnost byla posuzována ke stejnému druhu práce, jaký by měl být vykonáván na základě nové pracovní smlouvy.

Nástup nového zaměstnání, byť by se jednalo o práci z domova, v době trvání pracovní neschopnosti by podle našeho názoru mohl být důvodem k ukončení pracovní neschopnosti, neboť by jednak neodpovídal shora uvedenému a navíc by mohl být též hodnocen jako porušení léčebného režimu.

Nic nebrání tomu, aby pracovní smlouva byla sice uzavřena v době pracovní neschopnosti, ale s nástupem do práce v den následující po ukončení pracovní neschopnosti.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?