ODPOVĚĎ:

Evidence na Úřadu práce je vždy dle stávajícího bydliště. Vzhledem k informacím, které uvádíte se jeví jako nejvhodnější postup si nejdříve vyřídit změnu trvalého bydliště a až po té se nahlásit na Úřad práce v novém bydlišti. Změna se provede na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. na obecním úřadě, popř. na úřadě městské části nebo městském obvodu. Zde se vyplní a podepíše “Přihlašovací lístek k trvalému pobytu”. Příteli bude ustřižen roh občanského průkazu a vydán prozatímní doklad – žlutá kartička “Potvrzení o změně trvalého pobytu”, kde bude mít už uvedenou novou (ale ještě i starou) adresu. S tímto dokladem se zaregistruje na Úřadu práce. Novou adresu musí, ale něčím doložit. Při nájmu smlouvou nájemní čí smlouvou podnájemní. Pokud nemá trvalý pobyt čím doložit, lze tak učinit úředně ověřeným písemným potvrzením oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu nebo tak, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů. Pokud to nepůjde rychle, tak se bude muset přítel přihlásit nejdříve na původním místě, s tím, že později bude převeden na jiný Úřad práce v Praze. Prvnímu registrujícímu úřadu musí popsat celou situaci, aby vyhledávání zaměstnání v Praze nekolidovalo s jeho povinnostmi uchazeče v registrujícím místě.

Co se týká zdravotního pojištění, je třeba se přihlásit k některé z našich pojišťoven. Nemusí to být případ vašeho přítele, ale většina lidí, kteří dlouhodobě pracují v zahraničí, si během svého pobytu tam neplatí v Česku zdravotní pojištění. Pak platí, že jakmile tedy ukončí práci v zahraničí a rozhodne se vrátit do České republiky, měl by kontaktovat především některou tuzemskou zdravotní pojišťovnu a nechat se znovu pojistit. Pojišťovna po něm bude chtít dokumenty, které prokazují, že byl v cizině řádně pojištěn. Ještě před návratem je proto vhodné získat od jeho zahraniční pojišťovny potvrzení, které dokládá účast v tamním systému. Může jít například o standardizovaný evropský formulář E104, případně je možné doložit pojištění v cizině také výplatními páskami.