ODPOVĚĎ:

K úplné a přesné odpovědi na Váš dotaz by bylo potřeba důkladně se seznámit s celou řadou skutečností a okolností případu (např. délka pracovní cesty, rozvržení pracovní doby, rozsah faktického výkonu činnosti na pracovní cestě a pod.).

Obecně lze uvést, že v souvislosti s pracovní cestou Vám náleží nárok na pracovní volno stejně, jako v běžných situacích, v podobě “náhradního volna” jen za práci, kterou je možné hodnotit jako práci přesčasovou (pochopitelně v případě, kdy máte se zaměstnavatelem sjednáno, že zaměstnanci přísluší místo příplatku za práci přesčas právě náhradní volno v rozsahu vykonané práce přesčas).

O přesčasovou práci se jedná v případě, kdy práci vykonáváte nad rámec stanovené týdenní pracovní doby.

V případě výkonu činnosti, resp. plnění úkolů na pracovní cestě a doby, která se pro účely pracovní cesty považuje za dobu výkonu práce (tj. pracovní dobu), ve svátek Vám přísluší primárně náhradní volno.

Do pracovní doby se v průběhu pracovní cesty započítává jednak pracovní doba, která je zaměstnavatelem rozvržena (podle rozvrhu pracovní doby, jež je zaměstnanci znám minimálně 14 dní předem), stejně tak i doba činnosti, která je vykonávána při pracovní cestě mimo rámec původního rozvrhu pracovní doby.

Běžné cestování mimo stanovený rozvrh pracovní doby, dle současné úpravy pracovního práva, přináší zaměstnanec jako “dobrovolnickou” činnost ve prospěch zaměstnavatele.

Pochopitelně, pokud se zaměstnavatelem dohodnete na poskytnutí “benefitů”, pak takové dohodě nic nebrání.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů