Sociální dialog

Náhrada za ztrátu na výdělku a odvod sociálního a zdravotního pojištění

Poradna
Sdílet článek:

Náhrada za ztrátu na výdělku a odvod sociálního a zdravotního pojištění

Odvádí se z renty za pracovní úraz sociální a zdravotní pojištění?

Odpověď:

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přiznaná z titulu pracovního úrazu lidově nazývaná renta je jednou z náhrad škody pode zákoníku práce. Podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v platném znění se do vyměřovacího základu, z něhož se vypočítává výše pojistného, nezahrnuje náhrada škody podle zákoníku práce. Podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 592/1992 Sb. o všeobecném zdravotním pojištění v platném znění se do vyměřovacího základu, z něhož se vypočítává výše pojistného, nezahrnuje náhrada škody podle zákoníku práce.

Ze shora uvedeného vyplývá, že z náhrady za ztrátu na výdělku poskytované z titulu pracovního úrazu se neodvádí ani pojistné na všeobecné zdravotní pojištění ani pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přiznaná z titulu pracovního úrazu podléhá dani z příjmů, což vyplývá z § 4 odst. 1 písm. d), protože náhrada škody je od daně z příjmu osvobozena pouze v případě, že se nejedná o platbou přijatou jako náhrada za ztrátu příjmu.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?