Sociální dialog

Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou

Poradna
Sdílet článek:

Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou

Mám smlouvu na dobu určitou a zbývá mi 19 dní dovolené. Nikdo mi zatím nedokáže říci, jestli mi smlouva bude prodloužena, tak nevím co dělat. Bylo mi řečeno, že se dovolená neproplácí i mám ve smlouvě napsáno "za nevyčerpané dny dovolené se neposkytuje náhrada mzdy", tak nevím, zda bych si jí raději neměla vybrat, abych o ni nepřišla, i ikdyž bych si jií raději vzala o prázdninách, pokud by mi to prodloužili.

Odpověď:

Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou náleží pouze v případě skončení pracovního poměru. Uvedené vyplývá z § 222 odst. 2 zákoníku práce.

㤠222

(2) Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru."

Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, což vyplývá z § 217 odst. 1 zákoníku práce.

㤠217

(1) Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době."

Zaměstnanec si může sám určit čerpání dovolené pouze v případě splnění podmínek § 218 odst. 3 zákoníku práce, kde se stanoví:

㤠218

(3) Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení."

Je zřejmé, že nejsou-li splněny shora uvedené podmínky, může zaměstnanec pouze požádat zaměstnavatele o čerpání dovolené a je na zaměstnavateli, zda takové žádosti vyhoví a čerpání dovolené zaměstnanci určí. Tazatelka tedy sama o určení čerpání dovolené rozhodnout nemůže.

V případě, že pracovní poměr tazatelky skončí s tím, že dovolenou, na kterou jí vzniklo právo, nebude mít ke dni skončení pracovního poměru vyčerpanou, bude zaměstnavatel povinen jí vyplatit náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou společně s poslední výplatou mzdy.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?