ODPOVĚĎ: 

dárcovství krve je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce považováno za tzv. úkon v obecném zájmu, protože jde o prospěšnou a společensky uznávanou činnost. Současně však zákon stanoví, že zaměstnanci, kteří vykonávají úkony v obecném zájmu mají právo na pracovní volno pouze v případě, že nemohou provést tento úkon mimo svou pracovní dobu.

Dle vašeho tvrzení to možné není, tudíž je Vám zaměstnavatel povinen poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku.

Toto pracovní volno s náhradou mzdy se zaměstnanci poskytuje po dobu jeho cesty k odběru, po dobu samotného odběru, po dobu cesty zpět, avšak také po dobu, kdy se dárce po odběru zotavuje, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. U pružné pracovní doby má zaměstnavatel právo proplácet vám pouze pevný úsek vaší pracovní doby.

Cituji ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

§ 203 Jiné úkony v obecném zájmu
(1) Jiné úkony v obecném zájmu stanoví tento zákon nebo zvláštní zákon
(2) Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu zaměstnanci
d) k činnosti dárce při odběru krve a při aferéze; přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin, přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci,“