Sociální dialog

Mzda nebo plat za veřejně prospěšné práce

Poradna
Sdílet článek:

Mzda nebo plat za veřejně prospěšné práce

Chci se zeptat, jaký má byt plat zaměstnance u veřejně prospěšných prací?

Odpověď:

Veřejně prospěšné práce jsou upraveny v § 112 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění takto:

㤠112
Veřejně prospěšné práce

(1) Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s Úřadem práce, který na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek.

(2) Příspěvek lze poskytnout až do výše skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance umístěného na tyto práce, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance."

Platná právní úprava nestanoví žádnou zvláštní sazbu mzdy nebo platu za výkon veřejně prospěšných prací. Mzda nebo plat by měly odpovídat druhu vykonávaných prací a nesmí být nižší, než je minimální mzda, která v letošním roce podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí v platném znění činí 8.500 Kč měsíčně nebo při 40 hodinové pracovní době 50,60 Kč/hod.

Vzhledem k tomu, že pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací jsou, jak vyplývá ze shora uvedeného ustanovení zákona, zpravidla zřizována na činnosti typu úklid nebo jiné nekvalifikované práce, jsou většinou právě s ohledem na charakter těchto prací odměňovány minimální mzdou.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?