Sociální dialog

Kolektivní smlouvy ve firmách

Poradna
Sdílet článek:

Kolektivní smlouvy ve firmách

Jaký je proces kolektivního vyjednávání ve firmách?

Odpověď:

Návrh kolektivní smlouvy předloží ke schválení navrhovatel svému protějšku. Protistrana je povinna reagovat na návrh do 7 dnů. Den, kdy obdržela druhá strana návrh kolektivní smlouvy, je dnem, kdy začíná kolektivní vyjednávání. Kolektivní vyjednávání musí být zahájeno 60 dnů před ukončením kolektivní smlouvy.

Po uzavření kolektivní smlouvy jsou povinni účastníci vyjednávání seznámit všechny zaměstnance s obsahem smlouvy do 15 dnů.

 

Vztahuje se kolektivní smlouva i na zaměstnance, kteří nejsou členy odborové organizace ve firmě?

Odpověď:

Uzavřená kolektivní smlouva je platná i pro zaměstnance, kteří nejsou organizováni v odborech.

 

Kdy je platná kolektivní smlouva a ak dlouho musí být archivována kolektivní smlouva ve firmě?

Odpověď:

Platná kolektivní smlouva musí být závazná a podepsána oběma stranami. Také musí obsahovat účinnost, většinou se sepisuje na dobu určitou, je možné smlouvu uzavřít i na dobu neurčitou. Tato účinnost se obecně nedoporučuje.

Kolektivní smlouva musí být uchována po dobu nejméně 5 let od skončení její účinnosti. Tuto povinnost má jak odborová organizace, tak i zaměstnavatel.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?