ODPOVĚĎ:

Zaměstnavatelé a odborové organizace vycházejí při přípravě a uzavírání kolektivních smluv (KS) zejména z ustanovení § 22 až § 29 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Význam KS je zdůrazněn v § 23 odst. 1 zákoníku práce neboť KS přísluší odchylná úprava mzdových, platových a dalších práv zaměstnancův pracovněprávních vztazích. V § 23 zákoníku práce se uvádí, že KS je možné upravit práva zaměstnanců v pracovněprávníchvztazích, jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran této smlouvy. Není však možnésjednávat povinnosti nebo zkracovat práva zaměstnanců. Kolektivní smlouva tudíž nesmí být v rozporu s nařízení vlády č. 567/2006 Sb., nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.