ODPOVĚĎ:

Účast zaměstnance na výjezdních zasedání, školeních, teambuldingu spadá pod rozsah povinností zaměstnance, resp. pod oprávněná očekávání zaměstnavatele. S ohledem na praktika zaměstnavatele a rozvrh pracovní doby se může jednat o oběžnou pracovní dobu, popř. práci přesčas. V obou případech je zaměstnanec povinen uposlechnout závazné pokynu zaměstnavatele a akce se zúčastnit.

Vyhnout se účasti na výjezdním zasedání je možné pouze na základě domluvy se zaměstnavatelem, popř. existence omluvitelné překážky v práci na straně zaměstnance (např. dočasná pracovní neschopnost apod.).

Organizace výjezdních zasedání patří k činnostem, které zaměstnavatele může realizovat. Pokud máte pocit, že v případě zasedání dochází k marnému vynakládání financí, můžete zaměstnavatele upozornit na nesoulad s péči řádného hospodáře.

Vzhledem k možnosti individuálního posouzení situace (nejen za účelem kvalitního a úplného zodpovězení, ale taktéž možnosti Vám odpověď důsledně vysvětlit) Vám doporučujeme obrátit se na odborovou organizaci, jež ve Vašem podniku působí, resp., které jste členem, a která Vám následně poskytne bezplatnou právní pomoc a úplné vysvětlení situace, popř. bude nápomocna při sjednání nápravy. Odborová organizace za Vás může rovněž informovat zaměstnavatele o neadekvátním vynakládání finančních prostředků.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů