Sociální dialog

Hlášení místa pobytu zaměstnavateli v době osobního volna

Poradna
Sdílet článek:

Hlášení místa pobytu zaměstnavateli v době osobního volna

Zaměstnavatel po mně vyžaduje, abych hlásil, pokud někam v době volna odjíždím. Podotýká, že nejsem v žádné pracovní pohotovosti! Má na toto zaměstnavatel nárok?

Odpověď:

Zaměstnavatel je oprávněn požadovat na zaměstnanci v souvislosti se vznikem pracovněprávního vztahu informaci o adrese jeho trvalého pobytu, případně bydliště, pokud se liší od místa trvalého pobytu. Uvedené právo souvisí s identifikací zaměstnance a plněním zákonných povinností zaměstnavatele vůči dalším orgánům jako je např. Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna zaměstnance, finanční úřad. Zaměstnanec je povinen v průběhu pracovněprávního vztahu zaměstnavatele informovat o změnách oproti údajům nahlášeným při vzniku pracovněprávního vztahu.

Platná právní úprava neukládá zaměstnanci informovat zaměstnavatele o tom, kde se zaměstnanec bude zdržovat v době svého pracovního volna. Taková povinnost by mohla v určitém rozsahu vzniknout pouze na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a v praxi by se týkala zpravidla dohodnuté pracovní pohotovosti nebo doby dovolené. Dohodnout by ovšem nebylo možné hlášení např. každého vzdálení se z místa bydliště. Zaměstnavatel tedy není oprávněn vyžadovat na zaměstnanci, aby mu hlásil, kde se bude v době svého volna zdržovat.

Písemnosti bude ovšem zaměstnavatel zaměstnanci doručovat na adresu, kterou mu zaměstnanec sdělil, a to se všemi důsledky pro zaměstnance.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?