ODPOVĚĎ: 

Zákoník práce pojem fond pracovní doby nezná. Zaměstnanec, který je v pracovním poměru, musí mít přidělovanou práci v rozsahu stanovené pracovní doby. Délka pracovní doby je určena na 40 hodin za týden. Zaměstnanci, kteří pracují na třísměnný a nepřetržitý pracovní režim mají týdenní pracovní dobu 37,5 hodiny. Ti, kteří pracují s dvousměnným pracovním režimem mají 38,5 hodin týdně. Pracovní doba navíc může být rozvržena rovnoměrně nebo nerovnoměrně. Pro 7½ hodinovou pracovní dobu tedy pro měsíc březen platí. Měsíc má celkem 21 pracovních dnů, tedy 157.5 pracovních hodin. S placenými svátky má měsíc celkem 22 pracovních dnů, tedy 165 pracovních hodin.

Zdroj: http://kalendar.beda.cz/mesicni-planovaci?year=2018&month=3&type=s3

Pro 7½ hodinovou pracovní dobu tedy pro měsíc duben platí. Měsíc má celkem 20 pracovních dnů, tedy 150 pracovních hodin. S placenými svátky má měsíc celkem 21 pracovních dnů, tedy 157,5 pracovních hodin.

Z Vašeho dotazu ovšem nevyplývá, jaké je rozvržení Vaší pracovní doby. U nerovnoměrného rozvržení pracovní doby musíte ještě počítat s vyrovnávacím obdobím. Obecně platí, že u zaměstnavatele, u kterého se uplatňuje měsíční mzda/plat, dostávají zaměstnanci odměnu za práci s ohledem na daný měsíc, ovšem bez ohledu na konkrétní rozsah pracovní doby, která bude v daném kalendářním měsíci odpracována.

Rozsah pracovní doby, kterou musí zaměstnanci v daném měsíci odpracovat, je rozdílný v případě rovnoměrného a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, vždy však v průměru 37,5 hodin týdně – rozhodné pro určení plánu směn.

Zaměstnavatel patrně rozvrhuje pracovní dobu tak, aby v jednotlivých týdnech (7. po sobě jdoucích kalendářních dní) bylo odpracováno 37,5hodin (při rovnoměrném rozvržení pracovní doby vždy, a při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby v průměru za vyrovnávací období).