Sociální dialog

Dovolená při nerovnoměrně rozvržené pracovní době

Poradna
Sdílet článek:

Dovolená při nerovnoměrně rozvržené pracovní době

Pracujeme v nepřetržitém pracovním režimu s týdenní pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou v délce 37,5 hodin. Výměra dovolené činí 5 týdnů. V loňském roce byl vypracován celoroční plán služeb, do kterého se rozepsal roční plán dovolených. V letošním roce nám zaměstnavatel určil tři délky pracovních směn (8,11 a 12 hod.), které se v průběhu kalendářního měsíce různě kombinují. Můžete mi prosím poradit k jakému počtu dní dovolených se můžeme dopracovat? Mně vycházel při všech 11. hodinových směnách počet 16,47 dní dovolené.

Odpověď:

Výměra dovolené za kalendářní rok činí podle § 213 odst. 1 zákoníku práce nejméně 4 týdny. Podle § 213 odst. 4 zákoníku práce platí, že čerpá-li dovolenou zaměstnanec s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku, přísluší mu tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu dovolené připadá v celoročním průměru.

Ze shora uvedeného vyplývá, že pokud by délka směny činila 11 hodin, pak při roční výměře dovolené by v průměru na jeden týden připadlo 3,4 směny, tedy při roční výměře dovolené 5 týdnů by dovolenou představovalo 17 pracovních směn (kalendářní rok je 365 dnů a tedy 52,142 týdnů, při pracovní době 37,5 hodiny týdně na kalendářní rok připadá 1955,325 pracovních hodin /52,142x37,5/, což představuje 177,76 směn v délce 11 hodin /1955,325:11/, takže na jeden týden připadá v průměru 3,4 směny /177,76:52,142/ a na pět týdnů 17 směn /3,4x5/).

Pokud je ovšem nerovnoměrně rozvržená pracovní doba navíc rozvržena do nestejně dlouhých směn, pak nezbývá než spočítat všechny směny připadající podle rozvržení pracovní doby na kalendářní rok a vypočítat kolik směn připadá v průměru na jeden týden.

Pokud zaměstnavatel používá nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a ještě nestejnou délku směn, pak pro poskytování náhrady mzdy za dobu čerpání dovolené využívá zpravidla možnost danou § 222 odst. 1 věta druhá zákoníku práce, tj. poskytovat tuto náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku odpovídajícího průměrné délce směny.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?