Sociální dialog

Dopady úsporného balíčku na kolektivní vyjednávání

Poradna
Sdílet článek:

Dopady úsporného balíčku na kolektivní vyjednávání

Kterých oblastí při kolektivním vyjednávání kolektivních smluv pro rok 2011 se nejvíce dotknout změny schválené v tzv. úsporném balíčku?

Odpověď:

A) problematika nemocenského pojištění - od 1. ledna 2011 zaměstnavatel bude poskytovat náhradu mzdy po dobu dočasné pracovní neschopnosti 21 dnů, zůstává 2,3 procenta z vyměřovacích základů bez refundace náhrady. Dosud byla refundována polovina náhrady mzdy, kterou si zaměstnavatelé odpočítali od odváděného pojistného. Propočty nemocenského viz analýza: http://www.spcr.cz/files/projekty/PSD_zaverecna_konference/Analyza_Nemocenske_pojisteni.pdf

B) nová úprava podpory v nezaměstnanosti ve vazbě na odstupném - pracovní poměr skončen na základě organizačních důvodů – zaměstnanec dostane odstupné. Pokud zaměstnanec dostane odstupné, nárok na podporu má až po uplynutí doby, která se rovnu počtu měsíců odstupného. Př. Zaměstnanec dostane odstupné za pět měsíců, na podporu má nárok až po uplynutí 5 měsíců

C) skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele bez vážných důvodů nebo dohodou - zaměstnanec bude mít nižší podporu v nezaměstnanosti a to 45 %, definice vážných důvodů - ust. § 5 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?