ODPOVĚĎ

V zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce není stanovena minimální délka zkušební doby, její maximální délka ano. Podle zákona nesmí zkušební doba trvat déle než tři měsíce vkuse. U vedoucích pozic pak šest měsíců vkuse. Dále platí pravidlo, že by zkušební lhůta neměla být delší než polovina smluveného pracovního poměru. To v praxi znamená, že pokud zaměstnanec nastoupí na dobu určitou, která je stanovena na 10 měsíce, neměla by jeho zkušební doba přesáhnout hranici 5 měsíců. Sjednaná by navíc měla být nejpozději v den nástupu do zaměstnání.

Zkušební doba nesmí být podle zákona dodatečně prodlužována. Výjimkou je pouze celodenní překážka, kvůli které nemůže zaměstnanec práci vykonávat. Podobně je to také s celodenní dovolenou či nemocí.

Cituji ze zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce:
㤠35
Zkušební doba
(1) Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než
a) 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36),
b) 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36) u vedoucího zaměstnance.
(2) Zkušební dobu je možné sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo (§ 33 odst. 3).
(3) Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.
(4) Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. O dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se však zkušební doba prodlužuje.
(5) Zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.
(6) Zkušební doba musí být sjednána písemně. “