ODPOVĚĎ

Chráněným příjmem je:

  • mzda, plat, odměna z dohod mimo pracovní poměr, odměna za pohotovost, odměna členů zastupitelstva, odstupné a podobná plnění vyplácená v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce, peněžitá plnění věrnostní a stabilizační povahy vyplacená ve spojitosti se zaměstnáním, náhrada výdělku v dočasné pracovní neschopnosti a náhrada výdělku po jejím skončení,
  • pohledávky fyzických osob – podnikatelů z podnikatelské činnosti, pohledávky autorské odměny nebo z práv umělců nebo z práv původců předmětů průmyslového vlastnictví,
  • důchody,
  • výživné,
  • dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, náhrada mzdy nebo platu, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, náhradní výživné, daňový bonus, příspěvek na bydlení, výživné na nezaopatřené dítě,
  • dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku,
  • výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů, příplatek k důchodu ke zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu dle zák. upravujícího ocenění účastníků národního boje a některých pozůstalých,
  • pohledávka náhrady od pojišťovny na nové vybudování nebo opravu budovy,
  • pohledávky nabyté jako substituční jmění = nabyté povinným v rámci dědictví, jež má podle nařízení zůstavitele přejít na svěřenského nástupce jako následného dědice (vyjma situací, kdy má povinný právo s pohledávkou volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí/exekuci, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy spojené s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění).