Sociální dialog

Agenturní zaměstnávání a mzda

Poradna
Sdílet článek:

Agenturní zaměstnávání a mzda

Jak postupovat, pokud zaměstnanec agentury práce má u zaměstnavatele, k němuž je přidělen, nižší mzdu než kmenový zaměstanec, který vykonává stejnou práci?

Odpověď:

Zaměstnanec agentury práce má s ohledem na § 309 odst. 5 zákoníku práce právo na to, aby jeho mzdové podmínky nebyly horší, než jsou podmínky srovnatelného zaměstnance u zaměstnavatele, k němuž byl dočasně přidělen.

㤠309

(5) Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Pokud jsou po dobu výkonu práce pro uživatele pracovní nebo mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez žádosti, zajistit rovné zacházení; dočasně přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u agentury práce uspokojení práv, která mu takto vznikla.“

Vymezení srovnatelného zaměstnance je obsaženo v § 308 odst. 1 písm. f) zákoníku práce takto:

„ f) ......... zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe (dále jen "srovnatelný zaměstnanec")“.

Ze shora uvedeného je zřejmé, zaměstnanec agentury práce má právo na to, aby mu byla vyplácena stejná mzda jako kmenovým zaměstnancům uživatele, tj. zaměstnavatele, u něhož je přidělen k výkonu práce.

V případě, že se zaměstnanec agentury práce domnívá, že mu není vyplácena stejná mzda jako kmenovým zaměstnancům, doporučujeme se písemně obrátit na agenturu práce a požadovat s odkazem na shora uvedenou právní úpravu doplacení mzdy do výše srovnatelného zaměstnance uživatele. Na kopii takového podání si je třeba nechat vyznačit převzetí.

Dále má takový zaměstnanec agentury práce možnost obrátit se na inspekci práce, aby prověřila postup agentury práce v mzdových otázkách. Upozorňujeme však, že inspekce práce může agentuře práce podle § 33a zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, v platném znění uložit pokutu, ale nemůže jí uložit, aby zaměstnanci agentury práce dlužnou mzdu doplatila. Rozhodnout o právu zaměstnance agentury práce by mohl pouze soud na základě žaloby podané zaměstnancem agentury práce.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?