Zaznamenali jsme, že od 1.8. 2022 má dojít ke změně zkušební doby. V čem bude tato změna spočívat?

 

ODPOVĚĎ:

Jedná se o změny v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii. Lhůta k transpozici Směrnice do právních řádů členských států končí 1. 8. 2022. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce sice splňuje podmínku ohledně maximální přístupné délky, nicméně bude nutné ho doplnit o nový požadavek Směrnice, dle kterého by délka zkušební doby měla odpovídat povaze práce. Současně Směrnice umožňuje sjednat delší zkušební dobu (tj. překročit zákonem stanovený limit 6 měsíců), avšak jen pokud to bude vyžadovat povaha zaměstnání nebo to bude v zájmu pracovníka, přičemž zavedení prodloužení zkušební doby Směrnice ponechává na volném uvážení členského státu. Základní lhůty tedy zůstávají beze změn, je třeba počkat na legislativní úpravu zákoníku práce.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit