Ve firmě, kde jsem zaměstnán, nemáme transparentní systém odměňování. S podpisem pracovní smlouvy se zavazujeme, že budeme o své mzdě zachovávat mlčenlivost. Naše mzdy jsou v podstatě u všech zaměstnanců odrazem individuálního vyjednávání. Zastávám takovou pozici, že mám přehled o mzdách kolegů a kolegyň. Nezřídka se stává, že ženy si na stejných pozicích vyjednají mzdu nižší. Náš zaměstnavatel individuální vyjednávání obhajuje zásadou smluvní volnosti. Má na to právo?

ODPOVĚĎ

V praxi se často setkáváme s tím, že zaměstnanci-muži zpravidla nemají, na rozdíl od zaměstnankyní, zábrany si říci o navýšení mzdy. Často jim také zaměstnavatelé mzdu navýší, aniž by zkoumali, zda budou zaměstnanci konající stejnou práci nebo práci stejné hodnoty rovně odměňováni. Rovnost a případná nerovnost odměňování by však měla být posuzována v každém jednotlivém případě s přihlédnutím k okolnostem daného případu (tj. složitosti práce, pracovní podmínkám, výkonnosti a výsledkům práce). Pokud po posouzení máme za to, že zaměstnanci konají stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, za kterou jsou však rozdílně odměňováni, doporučujeme, abyste se se svými zjištěními obrátil na zaměstnavatele a na tuto nerovnost v odměňování ho upozornil.

Zdroj: https://www.rovnaodmena.cz/poradna

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit