Pracuji na zkrácený úvazek 0,8. V týdnu mám nerovnoměrně rozloženou pracovní dobu (po, út 8-16:30, čt 8-16, pá 8-15, 2 h práce z domu, ve středu volno). Rozložení pracovní doby není uvedeno v pracovní smlouvě, je součástí mojí náplně práce.

Jsem bezplatný dárce krve. Na odběr chodím cca 2x za rok, v den, který je určený příslušným oddělením nemocnice, tj. v úterý. Není možné jít na odběr v době mimo mou pracovní dobu (např. ve středu). Podle zákona mám nárok na náhradu mzdy za den, kdy jsem darovala krev. Můj zaměstnavatel mi sdělil, že sice mám nárok na náhradu mzdy, ale ne v rozsahu 8 hodin, které bych standartně v úterý v práci odpracovala, ale pouze v rozsahu podle velikosti mého úvazku, tedy 6,5 hodiny. Ve fondu pracovní doby mi tedy kvůli darování krve chybí 1,5 hodiny, které si musím napracovat. Je postup mého zaměstnavatele správný? Hraje roli i fakt, že mám pružnou pracovní dobu? V úterý mám stanovenou pevnou dobu od 10 do 16 h. Odběry probíhají v ranních hodinách (mezi 6,30-9,00).

ODPOVĚĎ: 

dárcovství krve je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce považováno za tzv. úkon v obecném zájmu, protože jde o prospěšnou a společensky uznávanou činnost. Současně však zákon stanoví, že zaměstnanci, kteří vykonávají úkony v obecném zájmu mají právo na pracovní volno pouze v případě, že nemohou provést tento úkon mimo svou pracovní dobu.

Dle vašeho tvrzení to možné není, tudíž je Vám zaměstnavatel povinen poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku.

Toto pracovní volno s náhradou mzdy se zaměstnanci poskytuje po dobu jeho cesty k odběru, po dobu samotného odběru, po dobu cesty zpět, avšak také po dobu, kdy se dárce po odběru zotavuje, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. U pružné pracovní doby má zaměstnavatel právo proplácet vám pouze pevný úsek vaší pracovní doby.

Cituji ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

§ 203 Jiné úkony v obecném zájmu
(1) Jiné úkony v obecném zájmu stanoví tento zákon nebo zvláštní zákon
(2) Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu zaměstnanci
d) k činnosti dárce při odběru krve a při aferéze; přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin, přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci,“

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit