Dobrý den, dala jsem v práci výpověď ze strany zaměstnance, výpovědní doba mi končí 30.9.2018. Od 3.9. nastupuji do jiného zaměstnání, jelikož chování nadřízených v současném zaměstnání je velmi nevhodné. Bylo mi řečeno, že mi celý měsíc září dají neomluvenou absenci, nesmím v novém zaměstnání podepsat daňové přiznání, nemám nárok na slevu na poplatníka, musím si sama zaplatit sociální i zdravotní pojištění a zbývající dovolená mi bude odebrána z důvodu té neomluvené absence, tudíž mi jí neproplatí. Je to vše pravda?

ODPOVĚĎ:

Informace, které podáváte jsou v rozporu s „pravidly “ zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Nicméně z vašeho dotazu nevyplývá, zda jste řádně dodržela výpovědní dobu. Po dobu výpovědi musí zaměstnanec stále vykonávat práci a vy píšete, že hodláte ve výpovědní době nastoupit jinam, ačkoliv jste stále zaměstnancem prvního zaměstnavatele. Výpovědní lhůta je ze zákona minimálně 2 měsíce a začíná běžet od prvního dne v následujícím měsíci.

Cituji ze zákona č. 262/2006 sb., zákoníku práce:

㤠51

(1) Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce, s výjimkou vyplývající z § 51a. Výpovědní doba smí být prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; tato smlouva musí být písemná.

(2) Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 51a, § 53 odst. 2, § 54 písm. c) a § 63 “

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit