Mám právo odmítnout účast na výjezdních zasedáních našeho oddělení? Pracuji v polostátní organizaci a tato zasedání se zde praktikují prakticky každý půl rok. Probírají se na nich mimo jiné i pracovní věci, ale jsem ochotná se jednání účastnit třeba formou videokonference. Já se ze svého přesvědčení nejsem schopna takových akcí účastnit a potřebuji vědět, zda má ředitel možnost, jak mě na zasedání přinutit jet. Pokud nemůže, jak nejefektivněji mám své stanovisko sdělit řediteli, aby to co nejméně poškodilo mě působení ve firmě? Ještě pro doplnění, mám tarifní mzdu, vyplývající z kolektivní smlouvy, práci přesčas mi nařídit podle smlouvy mohou, ale mělo by to být v omezené míře, ne jako u smluvní mzdy.

ODPOVĚĎ:

Účast zaměstnance na výjezdních zasedání, školeních, teambuldingu spadá pod rozsah povinností zaměstnance, resp. pod oprávněná očekávání zaměstnavatele. S ohledem na praktika zaměstnavatele a rozvrh pracovní doby se může jednat o oběžnou pracovní dobu, popř. práci přesčas. V obou případech je zaměstnanec povinen uposlechnout závazné pokynu zaměstnavatele a akce se zúčastnit.

Vyhnout se účasti na výjezdním zasedání je možné pouze na základě domluvy se zaměstnavatelem, popř. existence omluvitelné překážky v práci na straně zaměstnance (např. dočasná pracovní neschopnost apod.).

Organizace výjezdních zasedání patří k činnostem, které zaměstnavatele může realizovat. Pokud máte pocit, že v případě zasedání dochází k marnému vynakládání financí, můžete zaměstnavatele upozornit na nesoulad s péči řádného hospodáře.

Vzhledem k možnosti individuálního posouzení situace (nejen za účelem kvalitního a úplného zodpovězení, ale taktéž možnosti Vám odpověď důsledně vysvětlit) Vám doporučujeme obrátit se na odborovou organizaci, jež ve Vašem podniku působí, resp., které jste členem, a která Vám následně poskytne bezplatnou právní pomoc a úplné vysvětlení situace, popř. bude nápomocna při sjednání nápravy. Odborová organizace za Vás může rovněž informovat zaměstnavatele o neadekvátním vynakládání finančních prostředků.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit