Byla jsem zaměstnána na dobu určitou do 31.12.2016. Od 15.8.2016 jsem byla v pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství. Od 7.10.2016 už nejsem zaměstnancem a nedostala jsem žádnou výpověď. Mohou mi dát výpověď v době trvání nemocenské a nebo až po jejím ukončení? Já jsem ukončila nemocenskou a to 25.2.2017 a šla rovnou ten den na mateřskou.

ODPOVĚĎ:

Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou, tj. např. do 31. 12. 2016, končí dovršením uvedeného dne, a to bez ohledu na případné trvání dočasné pracovní neschopnosti, popř. těhotenství. K danému datu zaměstnavatel nemusí zaměstnanci dávat žádnou výpověď - pracovní poměr skončí sám, automaticky, k uvedenému dni.

Ke skončení pracovního poměru před vypršením sjednané doby trvání může dojít na základě řady jiných skutečností, např. rozvázáním pracovního poměru zrušením ve zkušební době a v určitých případech i prostřednictvím výpovědi dané zaměstnavatelem (vzhledem k běhu ochranné doby - těhotenství však skončení pracovního poměru silně limituje ust. § 53 zákoníku práce - zákazy výpovědi v době trvání těhotenství, vyjma výjimek uvedených v ust. § 54 zákoníku práce).

V každém případě platí, že by výpověď, popř. zrušení ve zkušební době, bylo třeba zaměstnankyni doručit. Nedošlo-li k doručení, nemůže dojít ke skončení pracovního poměru.

V uvedeném případě doporučujeme obrátit se na odborovou organizace, jíž jste členkou, která Vám následně poskytne bezplatné právní poradenství a případně i zastoupení, a bude moci na základě bližších znalostí dané situace poskytnout kvalitní posouzení a vysvětlení situace.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

 

Komentáře  

#4 Odpověď2017-08-28 11:53
Cituji Zdena:
Dobry den, jsem a dlouhodobé nemocenské od 12.06.2017z důvodu těhotenství.. Smlouva na dobu určitou mi konči 31.08.2017. Co musím udělat? Zajít do práce a vyřídit papíry? To pak budu nezaměstnaná a musím se hlásit na úřadu práce? A vůbec nevím kam nám nosit lístek o penězích co mi dávají u doktorky každý měsíc . Prosím o pomoc. Předem děkuji


Vážená tazatelko,
předpokládám, že na rizikovém těhotenství budete až do doby nástupu na mateřskou dovolenou. Podle odpracované doby budete mít nárok buď na peněžitou pomoc v mateřství (PPM ) nebo na rodičovský příspěvek. Nárok na PPM Vám vznikne, jestliže v ochranné lhůtě 180 dní ( za předpokladu, že pracovní poměr trval alespoň 180 dní) nastoupíte na mateřskou dovolenou- 6 až 8 týdnů před porodem. Musíte tedy
ještě splňovat podmínku minimální doby účasti na nemocenském pojištění v rozsahu 270 kalendářních
dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM.Pokud byste náhodou podmínky pro PPM nesplnila (nedostatečně dlouhá doba účasti na nemocenském pojištění, nebo jste již nebyla v ochranné době, pak byste byla patrně na nemocenské až do porodu a následně dostávala rodičovský příspěvek.

Váš pracovní poměr skutečně zanikne uplynutím sjednané doby určité. Lze doporučit zavolat zaměstnavateli a domluvit se s ním na administrativní ch krocích k ukončení pracovního poměru. Do evidence Úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání Vás v době trvání pracovní neschopnosti nezaevidují. Po ukončení pracovního poměru budete tzv. lístek na peníze zasílat Vašemu bývalému zaměstnavateli, který ho bude s potřebnými podklady odesílat na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Registrovaná jste jako jedinec na neschopence a pojištění za Vás hradí stát.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#3 Ukončení Pracovní smlouvy2017-08-23 11:57
Dobry den, jsem a dlouhodobé nemocenské od 12.06.2017z důvodu těhotenství.. Smlouva na dobu určitou mi konči 31.08.2017. Co musím udělat? Zajít do práce a vyřidit papíry? To pak budu nezaměstnaná a musím se hlásit na úřadu práce? A vůbec nevím kam nám nosit lístek o penězích co mi dávají u doktorky každý měsíc . Prosím o pomoc. Předem děkuji
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#2 Odpověď2017-06-06 09:56
Cituji Adéla:
Dobry den, jsem a dlouhodobé nemocenské od 7.1.2017 z důvodu těhotenství.. Smlouva na dobu určitou mi konči 1.7.2017. Co musím udělat? Zajít do práce a vyřidit papíry? To pak budu nezaměstnaná a musím se hlásit na úřadu práce? Vubec netušim co dělat. Prosím o pomoc. Předem děkuji


Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou končí k sjednanému datu (uvedenému ve smlouvě). Těhotenství, stejně jako dočasná pracovní neschopnost či péče o další osobou nemá na skončení pracovního poměru na dobu určitou žádný vliv. Pracovní poměr skončí k sjednanému datu.

V případě, že je zaměstnanec k okamžiku skončení pracovního poměru v průběhu trvání dočasné pracovní neschopnosti, pracovní poměr končí. Fyzická osoba však bude nadále uznaná dočasné práce neschopnou, a to až do rozhodnutí lékaře o skončení dočasné pracovní neschopnosti, tj. uschopnění.

Dočasná pracovní neschopnost představuje překážku pro možnost zápisu fyzické osoby do seznamu uchazeče o zaměstnání příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce (fakticky se jedná o stav, kdy je osoba díky skončení pracovního poměru na dobu určitou nezaměstnaná, ovšem nemůže se současně hlásit na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce a žádat zápis do seznamu uchazečů o zaměstnání, a tedy ani žádat o vyplácení podpory v nezaměstnanosti ).

Trvá-li dočasná pracovní neschopnost i po skončení pracovního poměru na dobu určitou, pak fyzické osobě nadále náleží přiznaná dávka ze systému nemocenského pojištění – nemocenská (bez ohledu na to, že fyzická osoba již není zaměstnancem).

O dané skutečnosti by měl zaměstnavatel informovat zdravotní pojišťovnu i příslušnou správu sociálního zabezpečení. Pro bližší informace a kontrolu můžete kontaktovat příslušnou pobočku okresní správy sociálního zabezpečení.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#1 Skončeni pracovního poměru na dobu určitou2017-06-03 19:42
Dobry den, jsem a dlouhodobé nemocenské od 7.1.2017 z důvodu těhotenství.. Smlouva na dobu určitou mi konči 1.7.2017. Co musím udělat? Zajít do práce a vyřidit papíry? To pak budu nezaměstnaná a musím se hlásit na úřadu práce? Vubec netušim co dělat. Prosím o pomoc. Předem děkuji
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit