Pracovní poměr u zaměstnavatele mi skončí dne 30. 9. 2016 a do nového zaměstnání nastoupím na přání zaměstnavatele až od 17. 10. 2016. Musím platit nějaké pojištění (zdravodní, sociální, nemocenské apod.) za část tohoto měsíce či se mám přihlásit na těch 14 dnů na Úřad práce?

ODPOVĚĎ:

Rozhodnutí o tom, zda-li se budete registrovat na příslušné krajské pobočce Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, popř. ne, je zcela na Vás. Jde o dobrovolné rozhodnutí. K registraci nemáte žádnou povinnosti.

Jak plyne z Vašeho dotazu (předpokládáme, že den nástupu do zaměstnání v nové pracovní smlouvě máte sjednaný k 17. říjnu 2016), budete v období od 1. října do 16. října formálně nezaměstnaná. Uvedená časová proluka pro Vás má několik významů, předně:

- po vypršení 8 kalendářních dní od skončení původního zaměstnání již nejste nemocensky pojištěná, resp. Vám už dále neběží doba pojištění, ani ochranná doba, a tudíž jakýkoliv úraz, či nemoc, by Vám již nezaložili nárok na nemocenskou.

- neběží Vám ani náhradní doba pro případ důchodového pojištění

- nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti (necháváte marně propadnout)

- stát za Vás neplatí pojistné na zdravotní pojištění (nejste státním pojištěncem, na rozdíl od uchazeče o zaměstnání)

Vřele Vám doporučujeme se na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce dostavit, a to právě z výše uvedených důvodů. Je třeba si uvědomit, že v případě nezaměstnanosti neregistrované, máte navíc povinnost komunikovat s Vaší zdravotní pojišťovnou (nahlásit změnu skutečností) a případně se podílet i na úhradě pojistného na všeobecné zdravotní pojištění.

Vzhledem k složitosti otázky (nejen na její kvalitní a úplné zodpovězení, ale taktéž možnosti Vám odpověď důsledně vysvětlit) Vám doporučujeme obrátit se na odborovou organizaci, jež ve Vašem podniku působí, která Vám následně poskytne bezplatnou právní pomoc a úplné vysvětlení situace, popř. sjednání nápravy.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit