Mám nárok na opakovanou podporu v nezaměstnanosti, když jsem v předchozí evidenci na úřadu práce vyčerpal celou podpůrčí dobu a posléze odpracoval čtyři měsíce a následující tři měsíce jsem byl na nemocenské? Úřad práce mi sdělil, že náhradní doba (tedy nemocenská) se počítá jen do celkové doby potřebné, tedy 12 měsíců, nikoliv do doby šesti měsíců potřebné pro opětovnou podporu.

Odpověď:

Opětovné vedení v seznamu uchazečů o zaměstnání a nárok na podporu v nezaměstnanosti upravuje zák. č 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Vámi popsanou situaci řeší zákon o zaměstnanosti v ustanovení § 49, když uvádí, že:

"Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců."

Uvedená doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost z následujících důvodů:

  • ze zdravotních důvodů;
  • skončil zaměstnání z organizačních důvodů na straně zaměstnavatele;
  • zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek.

Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání (tj. 12 měsíců pojištění v předchozích dvou letech).

Do doby 6 měsíců se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a krátkodobým zaměstnáním.

Pokud jste tedy pracoval v běžném pracovním poměru (nikoliv v nekolidujícím zaměstnání při současné evidenci na Úřadu práce), měla by se do doby pojištění započítávat i doba, po kterou Vám trval pracovní poměr a po kterou jste současně byl v dočasné pracovní neschopnosti.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit