Dobrý den, mohu dát výpověď v práci v době pracovní neschopnosti, aniž bych se tam už vrátil? Počítá se dvouměsíční výpovědní lhůta, když budu v pracovní neschopnosti?

ODPOVĚĎ:

Vážený tazateli,

ukončit pracovní poměr můžete několika způsoby, a to zrušením pracovního poměru ve zkušební době, okamžitým zrušením pracovního poměru, výpovědí všechny tři způsoby jsou jednostranné, tj. nezávislé na vůli zaměstnavatele) a případně dohodou (dvoustranné ujednání).

Předpokládáme, že již nejste ve zkušební době. Pokud ano, pak je pro Vás, přestože jste v dočasné pracovní neschopnosti, nejjednodušší zrušit pracovní poměr zrušením ve zkušební době. Následkem prostého projevu vůle „... ruším s Vámi pracovní poměr...“, a to bez udání důvodu, skončí pracovní poměr k následujícímu dni.

Pokud je náš předpoklad správný a zkušební doba Vám již neplyne, pak se jako ideální způsob rozvázání pracovního poměru, byť v dočasné pracovní neschopnosti, jeví dohoda se zaměstnavatelem. V dohodě si můžete určit konkrétní den, ke kterému má pracovní poměr skončí, tj. např. „pracovní poměr končí ke dni uschopnění zaměstnance z dočasné pracovní neschopnosti“ (pracovní poměr by tedy skončil tak, že se již nemusíte do práce vracet).

Pokud není možné pracovní poměr rozvávat ani zrušením ve zkušební době, ani dohodou, zbývá Vám opravdu jediná možnost, a to dát výpověď. Zaměstnanec může, na rozdíl od zaměstnavatele, nemusí ve výpovědi uvádět žádný důvod, který ho ke skončení pracovního poměru vedl.

Výpovědní doba, pokud nemáte sjednáno se zaměstnavatelem jinak, činí dva měsíce a začíná plynout první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla zaměstnavateli výpověď doručena. Pracovní poměr skončí posledním dnem posledního měsíce zkušební doby.

Dočasnou pracovní neschopnost vnímá zákoník práce jako tzv. ochrannou dobu, ve které není se zaměstnancem možné pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnavatele rozvázat. Ochranná doba (dočasná pracovní neschopnost) se však uplatní právě a jen v souvislosti s výpovědí danou zaměstnavatelem. Pokud pracovní dává výpověď zaměstnanec, pak se žádná ochranná doba nepoužívá a pracovní poměr skončí prostým uplynutím výpovědní doby.

Ve Vámi popsané situaci můžete tedy dát zaměstnavateli výpověď, i když jste v dočasné pracovní neschopnosti. Dočasná pracovní neschopnost Vám ve skončení pracovního poměru výpovědí nebrání. Pracovní poměr skončí, i přes pracovní neschopnost, uplynutím dvouměsíční výpovědní doby. Doporučujeme Vám se však se zaměstnavatelem na rozvázání pracovního poměru domluvit.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Komentáře  

#6 Výpověď dohodou zaměstnancem2018-01-23 18:37
Dobrý den,jsem v pracovní nescopnosti a chci dat výpověď dohodou do konce měsíce pokud se tak nedomluvime musím dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu?mám smlouvu na dobu neurčitou.A do kdy od doručení výpovědi dohodou mi musí dát vědět jak se zaměstnavatel rozhodl?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#5 vypoved v pracovni neschopnosti2017-12-27 12:05
Dobrý den,jsem na pracovní neschopence od 13.12.17. Moje zaměstnavatelka mi do dnešního dne neposlala mzdu splatnou k 11.12.17.Mám možnost nastoupit do nového zaměstnání od 1.2.2018,rozhod uji se jestli dát dvouměsíční výpověď nebo okamžitou z důvodu neplnění pracovní smlouvy. Co by v teto situaci bylo nejlepší?
Děkuji za odpověď
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#4 Odpověď2017-06-26 12:07
Cituji Jarka:
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat jestli mi může zaměstnavatel dát výpověď, když mi k 30.6. končí pracovní smlouva a od 1.2. jsem na neschopence.
A k 1.8. se chystám jít na mateřskou. Mám nárok na půlroční mateřskou od zaměstnavatele?


Obecně platí, že trvání dočasné pracovní neschopnosti představuje překážku v práci na straně zaměstnance, a současně i ochrannou dobu, v průběhu které je zaměstnanec chráněn proti výpovědi danou zaměstnavatelem . Pokud však ke skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou má dojít např. k 30. červnu 2017, nedochází ke skončení pracovního poměru na základě žádné výpovědi (ať již ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance), ale na základě uplynutí času. Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou skončí k určenému datu bez ohledu na trvání dočasné pracovní neschopnosti. Pokud budou splněny podmínky vzniku nároku na nemocenskou (dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) a následně na peněžitou pomoc v mateřství, náleží fyzické osobě jak nemocenská, tak peněžitá pomoc v mateřství, a to bez ohledu na to, je-li fyzická osoba zaměstnána, nebo ne. Pokud není fyzická osoba v pracovním poměru, nemá nárok na mateřskou dovolenou (jde o překážku v práci na straně zaměstnance - není-li osoba zaměstnancem, nemůže mít překážku v práci), má však při splnění podmínek nárok na peněžitou pomoc v mateřství.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#3 Neschopenka2017-06-25 10:16
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat jestli mi může zaměstnavatel dát výpověď, když mi k 30.6. končí pracovní smlouva a od 1.2. jsem na neschopence.
A k 1.8. se chystám jít na mateřskou. Mám nárok na půlroční mateřskou od zaměstnavatele?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#2 Odp.: výpověď v pracovní neschopnosti2016-10-20 14:52
Cituji Vrabec:
dobrý den.
Mohu se prosím zeptat, když např. 21.10. budu na neschopence, 22.10. dám dvouměsíční výpověď....počítá se mě dvouměsíčka i v pracovní neschopnosti? to znamená, když neschopenku ukončím 22.12. tak jestli pak už jsem volný, nebo musím jít do práce a dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu.
Děkuji moc


Skončení pracovního poměru v průběhu trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance je specificky upraveno zákoníkem práce. V případě, kdy dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí, musí být nutně rozlišováno, kdo výpověď z pracovního poměru učinil.

Pokud by výpověď dal zaměstnavatel zaměstnanci, jednalo by se o neplatné jednání. Na zaměstnance, který je dočasně práce neschopen (doma na neschopence) se vztahuje obecně ochrana před výpovědí dle ust. § 53 zákoníku práce. Zmíněná ochrana se na zaměstnance vztahu jen v případě, kdy je výpověď daná zaměstnavatelem.

Dává-li výpověď zaměstnanec, žádná ochranná doba se neuplatňuje a pracovní poměr tak skončí podle obvyklých pravidel uplynutím výpovědní doby.
Pokud tedy dáte výpověď 22. října 2016, pak začne od 1. listopadu 2016 běžet dvouměsíční výpovědní doba (není li sjednána delší výpovědní doba), a pracovní poměr skončí dne 31. prosince 2016.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#1 výpověď v pracovní neschopnosti2016-10-20 13:38
dobrý den.
Mohu se prosím zeptat, když např. 21.10. budu na neschopence, 22.10. dám dvouměsíční výpověď....počí tá se mě dvouměsíčka i v pracovní neschopnosti? to znamená, když neschopenku ukončím 22.12. tak jestli pak už jsem volný, nebo musím jít do práce a dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu.
Děkuji moc
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit