Pracuji při částečném invalidním důchodu na plný úvazek u firmy, která se zabývá strážní službou. Pracuji pouze na noční směny, při kterých se vykonávají pochůzky vnitřní i venkovní. Mám nárok na pracovní obuv a platové rozlišení oproti zaměstnancům, kteří vykonávají jen denní směny bez obchůzek? Firma mi platí i noční příplatek v minimální výši.

Odpověď:

Z Vašeho dotazu bohužel blíže nevyplývá, na základě jaké smlouvy (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, pracovní smlouvy) pro zaměstnavatele činnost zaměstnance strážní služby vykonáváte, přesto lze na Váš dotaz odpovědět. Na všechny zaměstnance se vztahují stejná pravidla. Zaměstnavatel nesmí mezi zaměstnanci činit rozdíly, a to ani z důvodu invalidity, popř. stáří, a to především co se odměňování zaměstnanců týče. Všichni zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za vykonávanou práci a na odměnu ve stejné výši (za práci stejné hodnoty).

Zaměstnavatel nemůže při stanovení základních podmínek odměny (výše základní mzdy) za práci se zaměstnanci zacházet rozdílně, všem proto náleží stejné základní odměna. Zaměstnanci, který vykonává práci v noční době, pak přísluší nad rámec základní odměny (která je pro všechny stejná) ještě příplatek ve výši alespoň 10% (není- li sjednáno, či zaměstnavatelem garantováno, jinak) průměrného výdělku za dobu, v které vykonává noční práce. Žádné další finanční zvýhodnění zaměstnanci pracujícímu v noci oproti těm, kteří vykonávají práci přes den, nepřísluší (pochopitelně vyjma případných zákonných příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí, příplatků za práci přesčas apod.).

Bez ohledu na to, zda-li práci vykonává zaměstnanec invalidní, v důchodovém věku, v noční době apod., náleží všem zaměstnancům ochranné pracovní oděvy a pracovní pomůcky, které jsou k vykonávané práci nezbytné a kterými zaměstnavatel předchází případným škodám na majetku i zdraví zaměstnance. Vyžaduje-li zaměstnavatel a Vámi vykonávaná činnost specifické pracovní pomůcky a ochranné oděvy, včetně např. obuvi či specifických svršků, pak máte na jejich poskytnutí nárok (obdobně jako ostatní zaměstnanci, byť vykonávají práci jen přes den).

JUDr. Jan Horecký

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Komentáře  

#1 Terminologie2017-03-13 22:16
Velmi bych doporučoval používat v odpovědích náležitou terminologii - místo "pracovní pomůcky", kterými může být třeba i nářadí apod., výhradně - a v souldu s příslušnou legislativou - "osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)", které je zaměstnavatel povinen přidělovat bezplatně zaměstnancům na základě hodnocení rizik (a samozřejmě i vyžadovat a kontrolovat jejich náležité používání).
Ono je těch terminologickýc h nepřesností v oblasti BOZP (ale nejen v ní) už i tak docela dost,
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit