Pokud zaměstnavatel ruší pracovní místo a nabídne zaměstnanci jiné pracovní místo, ale v nižší třídě, a zaměstnanec to odmítne. Má nárok na odstupné z organizačních důvodů? A když mu zaměstnavatel nabídne stejně placené pracovní místo a zaměstnanec ho odmítne, zda má také nárok na odstupné z organizačních důvodů?

Odpověď:

Zaměstnanec má právo na odstupné v případě, že jeho pracovní poměr končí na základě výpovědi zaměstnavatele z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až d) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů. Uvedené vyplývá z § 67 zákoníku práce.

㤠67

(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně

a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,

b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,

c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,

d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.

Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.

(2) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Byl-li se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr, protože nesmí podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel se zcela zprostí své povinnosti podle § 367 odst. 1, odstupné podle věty druhé zaměstnanci nepřísluší.

(3) Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek.

(4) Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty."

Z uvedené právní úpravy vyplývá, že právo na odstupné je podmíněno pouze způsobem (výpovědí zaměstnavatele nebo dohodou zaměstnavatele a zaměstnance) a důvodem skončení pracovního poměru (důvody uvedené v § 52 písm. a) až d) zákoníku práce.

Zrušení konkrétního pracovního místa je jednou z organizačních změn ve smyslu § 52 písm. c) zákoníku práce.

㤠52

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,"

Podle platné právní úpravy bez ohledu na výpovědní důvod není podmínkou platnosti výpovědi, aby zaměstnavatel nabízel zaměstnanci jinou pro zaměstnance vhodnou práci, pokud ji má.

Zaměstnavatel tedy není, ani v případě zrušení pracovního místa, povinen zaměstnanci před dáním výpovědi z pracovního poměru podle § 52 písm. c) zákoníku práce nabízet jinou práci. Nic mu ale nebrání, aby tak učinil.

Pokud zaměstnavatel nabídne zaměstnanci jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, je zcela na rozhodnutí zaměstnance, zda takovou nabídku přijme nebo odmítne.

Odmítnutí nabídky zaměstnavatele bez ohledu na to, zda nabízená jiná práce je finančně oceněna jako práce na zrušeném pracovním místě nebo ne, před dáním výpovědi z důvodů uvedených v § 52 písm. c) zákoníku práce nebo před skončením pracovního poměru na základě takové výpovědi nebo dohody o skončení pracovního poměru z týchž důvodů nemá vliv na právo zaměstnance na odstupné.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Komentáře  

#2 Odpověď2018-10-11 21:19
Cituji Nikol:
Dobrý den.
Zamestnavatel mi ruší pracovní místo jerabnika na kockse. A nabízí mi místo jerabnika na tazirne. Jsem povinná místo přijmout nebo mám právo na odstupné.
Jeřáby jsou rozdílné (nabízeny jeřáb jezdí vpřed,vzad a má dvě kočky) Nikdy jsem zaucena nebyla. A navíc jedna kočka ujíždí. Není provozu schopný. Bohužel nikdo ho opravovat nebude.
Děkuji NZVážená tazatelko,
bez znalosti Vaší pracovní smlouvy a popisu pracovní činnosti nelze bohužel Váš dotaz přesně zodpovědět. Obecně platí, že ke změně obsahu pracovního poměru je nutná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zda by se ve Vašem případě by se jednalo o převedení na jinou práci podle § 41 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce lze zjistit pouze z Vaší smlouvy, případně z dalších dokumentů ( vnitřních předpisů a směrnic ) Vašeho zaměstnavatele. Z těchto dokumentů bude zřejmé, zda se jedná skutečně o převedení ve smyslu zákoníku práce. Dle Vašeho popisu se lze k tomuto spíše přiklonit. Pokud tedy bude Vaše původní pracovní pozice ruší a vy nesouhlasíte s převedením, stanete se pro zaměstnavatele nadbytečnou viz. §52 písm. c zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Odstupné by Vám náleželo v souladu s §67 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Cituji § 67:
„Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně
a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,
d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.

Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců. “

S pozdravem
Právní poradna
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#1 Ukončení pracovního místa2018-10-08 16:38
Dobrý den.
Zamestnavatel mi ruší pracovní místo jerabnika na kockse. A nabízí mi místo jerabnika na tazirne. Jsem povinná místo přijmout nebo mám právo na odstupné.
Jeřáby jsou rozdílné (nabízeny jeřáb jezdí vpřed,vzad a má dvě kočky) Nikdy jsem zaucena nebyla. A navíc jedna kočka ujíždí. Není provozu schopný. Bohužel nikdo ho opravovat nebude.
Děkuji NZ
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit