Začala jsem marodit ještě před skončením smlouvy na dobu určitou, ta skončí 30.6.2014, ptám se tedy, pokud budu marodit i po tomto termínu, zda budu mít nárok na náhradu mzdy a kdo mně ji bude vyplácet.

Odpověď:

Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou skončí ve sjednané době i v případě, že je zaměstnanec v této době i po jejím uplynutí v dočasné pracovní neschopnosti. Před skončením pracovního poměru uplynutím sjednané doby v době dočasné pracovní neschopnosti není zaměstnanec nijak chráněn.

V případě, že je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným v době trvání pracovního poměru, a tato pracovní neschopnost pokračuje i po skončení pracovního poměru, náleží zaměstnanci v části doby trvání pracovní neschopnosti, která spadá ještě do doby trvání pracovního poměru, od čtvrtého pracovního dne trvání pracovní neschopnosti právo na náhradu mzdy podle § 192 odst. 1 zákoníku práce.

㤠192

(1) Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy nebo platu ve dnech podle věty druhé a ve výši podle odstavce 2, pokud ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění. V mezích období uvedeného ve větě první přísluší tato náhrada mzdy nebo platu za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat nebo mzda nekrátí, pokud v těchto jednotlivých dnech splňuje podmínky nároku na výplatu nemocenského podle předpisů o nemocenském pojištění, a pokud pracovní poměr trvá, ne však déle než do dne vyčerpání podpůrčí doby určené pro výplatu nemocenského 61). Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost ode dne, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, počíná období 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu následujícím kalendářním dnem. Jestliže v období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží nemocenské 62), peněžitá pomoc v mateřství63), dávka otcovské poporodní péče113) nebo dlouhodobé ošetřovné, náhrada mzdy nebo platu nepřísluší. Vznikne-li zaměstnanci v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény právo na náhradu mzdy nebo platu podle věty první až třetí, nepřísluší mu současně náhrada mzdy nebo platu z důvodu jiné překážky v práci.

Pokud pracovní neschopnost zaměstnance vznikne tak, že pracovní poměr zaměstnance skončí před uplynutím 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, pak zaměstnanci náleží náhrada mzdy podle shora uvedeného ustanovení zákoníku práce. Za pracovní dny spadající do prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti po skončení pracovního poměru zaměstnanci nenáleží ani náhrada mzdy ani nemocenské.

Od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci nemocenské, a to až do skončení pracovní neschopnosti, případně do uplynutí zákonem stanovené podpůrčí doby, pokud by uplynula dříve.

Uvedené vyplývá z toho, že podle § 14 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění platí:

„(1) Nárok na dávku vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění."

Podle § 23 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění pak platí, že:

„Nárok na nemocenské má pojištěnec, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa podle zvláštního právního předpisu 21), trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa déle než 14 kalendářních dní".

Zaměstnanec je podle § 64 odst. 1 písm. p) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v platném znění povinen předat neprodleně zaměstnavateli rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti a dále též potvrzení o době jejího trvání (lidově se potvrzení o době trvání pracovní neschopnosti říká lístek na peníze). Nárok na nemocenské zaměstnanec podle § 109 odst. 3 shora uvedeného zákona uplatňuje svým podpisem na těchto dokladech a jejich předkládáním zaměstnavateli, případně bývalému zaměstnavateli, pokud jeho pracovní poměr v době trvání pracovní neschopnosti skončil.

Zaměstnavatel je podle § 97 odst. 1 shora uvedeného zákona povinen uvedené doklady zasílat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která podle § 110 odst. 5 shora uvedeného zákona provádí výplatu nemocenských dávek na účet zaměstnance, který zaměstnanec uvedl na dokladu, kterým uplatňuje nárok na nemocenské. Pokud zaměstnanec neuvedl číslo účtu, ale požádal o výplatu v hotovosti, zasílá se mu nemocenské na jeho adresu poštovní poukázkou s tím, že náklady s tím spojené hradí zaměstnanec (viz § 110 odst. 8 shora uvedeného zákona).

Podle § 110 odst. 3 shora uvedeného zákona se dávky se vyplácejí nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce následujícího po dni, v němž byl stanovený doklad pro nárok na výplatu dávky doručen okresní správě sociálního zabezpečení.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Komentáře  

#58 Nemocenská, smlouva na dobu určitou2018-04-11 11:21
Dobrý den, od 18.12.2017 až do dnešního jsem v PN a v průběhu té doby mi vypršela smlouva na dobu určitou. Chtěla bych se proto zeptat- mám se hlásit na úřad práce i přes to, že jsem na rizikovém těhotenství a minimálně do července na PN budu? Kdo za mě teď platí sociální a zdravotní? Jak to potom budu mít s půlroční mateřskou, kterou má vyplácet zaměstnavatel?
Moc děkuji za odpověď.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#57 Odpověď2018-04-08 16:17
Cituji Dana KUDRNÁČOVÁ:
Dobrý den,dne 31.3.2018 mi končí smlouva na dobu určitou.Zaměstnavatel již neprodlouží.Zajímalo by mě,když jsem momentálně na nemocenské a neschopnost přesáhne datum ukončení PP,budu mít nárok na finanční podporu v nezaměstnanosti (výpočtem z průměru měs.platu) nebo ne ? Datum nástupu byl 11.4.2017.Nárok na podporu mám prý až po 12 odpracovaných měsících .Normálně mi tam chybí 11 dní do 1 roku.Prosím o radu,jak to vlastně je.Děkuji.


Vážená tazatelko,
nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ) v délce alespoň 12 měsíců, požádal krajskou pobočku Úřadu práce ČR, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Z Vašeho dotazu není patrné, zda jste byla před
součastným zaměstnáním zaměstnána jinde nebo jste jinak splnila podmínky pro získání podpory cituji viz. https://www.mpsv.cz/cs/14156 ; Kontaktujte nás prosím s více
podrobnostmi přímo na e-mail poradny, abychom Vám mohli odpovědět jinak než obecně.

S pozdravem
Právní poradna
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#56 Odpověď2018-03-25 13:18
Cituji Zdeňka:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, mám pracovní smlouvu na dobu určitou, která mi dnes končí, musím jpodepsat ukončení, i když dále marodím, nerada bych udělala chybu, jsem sama s dítětem a přijít o peníze je nemilé. Jestli ano, co potom musím udělat. Děkuji za odpověď.


Vážená tazatelko,
Váš dotaz je řešen v článku pod který píšete. Pokud máte pracovní poměr na dobu určitou, tak Vám skončí bez ohledu na dočasnou pracovní neschopnost. Žádný dokument o ukončení pracovního poměru se v této situaci nepodepisuje. Zaměstnavatel může požadovat podepsání "výstupních dokumentů " tj. toho, co od Vás přejímá fakticky zpět. K otázce trvání pracovní neschopnosti cituji z článku Skončení pracovního
poměru na dobu určitou a dočasná pracovní neschopnost :

"Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou skončí ve sjednané době i v případě, že je zaměstnanec v této době i po jejím uplynutí v dočasné pracovní neschopnosti. Před skončením pracovního poměru uplynutím sjednané doby v době dočasné pracovní neschopnosti není zaměstnanec nijak chráněn.V případě, že je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným v době trvání pracovního poměru, a tato pracovní neschopnost pokračuje i po skončení pracovního poměru, náleží zaměstnanci v části doby trvání pracovní
neschopnosti, která spadá ještě do doby trvání pracovního poměru, od čtvrtého pracovního dne trvání pracovní neschopnosti právo na náhradu mzdy podle § 192 odst. 1 zákoníku práce. "

S pozdravem
Právní poradna
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#55 Nemocenská přesahuje datum ukončení prac.poměru na dobu určitou.2018-03-20 13:11
Dobrý den,dne 31.3.2018 mi končí smlouva na dobu určitou.Zaměstn avatel již neprodlouží.Zaj ímalo by mě,když jsem momentálně na nemocenské a neschopnost přesáhne datum ukončení PP,budu mít nárok na finanční podporu v nezaměstnanosti (výpočtem z průměru měs.platu) nebo ne ? Datum nástupu byl 11.4.2017.Nárok na podporu mám prý až po 12 odpracovaných měsících .Normálně mi tam chybí 11 dní do 1 roku.Prosím o radu,jak to vlastně je.Děkuji.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#54 Neschopenku při skončení pracovního poměru na dobu určitou2018-03-15 08:08
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, mám pracovní smlouvu na dobu určitou, která mi dnes končí, musím jpodepsat ukončení, i když dále marodím, nerada bych udělala chybu, jsem sama s dítětem a přijít o peníze je nemilé. Jestli ano, co potom musím udělat. Děkuji za odpověď. Andělová
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#53 Odp.: Skončení pracovního poměru na dobu určitou a dočasná pracovní neschopnost2018-02-02 12:31
Dobry den, podepsala jsem vypoved s dvouměsíční lhůtou po kterou jsem byla na nemocenske, chtela bych se zeptat, co se deje v pripade, ze jsem na nemocenske delsi dobu nez ty dva mesice?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#52 Neplatnost smlouvy2017-09-02 00:00
Dobrý den vyhrál sem soud se zaměstnavatelem .o neplatnosti výpovědi budu mit nárok na náhradu mzdy??Kdyz jsem byl celou dobou soudního sporu na neschopence??
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#51 Odpověď2017-07-28 07:56
Cituji Karel:
Začal jsem marodit ještě před skončením smlouvy na dobu určitou, ta skončila 30.6.2017, pracovní nechopnost dále pokračuje, Ptám se tedy, zda budu mít nárok na náhradu mzdy a kdo mně ji bude vyplácet, příp. jaké mám další nároky na peníze? Děkuji za odpověď


Vážený tazateli,

vaše dotazy jsou shrnuté v článku, pod který jste napsal. Doporučuji Vám si článek ještě jednou přečíst a pokud Vám i po jeho nastudování bude stále něco nejasné, napište přimo do naší právní poradny, kde Vám rádi dovysvětlíme případné nejasnosti.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#50 Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a následná dočasná neschopnost...2017-07-21 10:12
Začal jsem marodit ještě před skončením smlouvy na dobu určitou, ta skončila 30.6.2017, pracovní nechopnost dále pokračuje, Ptám se tedy, zda budu mít nárok na náhradu mzdy a kdo mně ji bude vyplácet, příp. jaké mám další nároky na peníze? Děkuji za odpověď
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#49 Odpověď2017-07-13 10:15
Cituji Kristýna:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat od 14.2. 2017 jsem šla na neschopenku z důvodu rizikového těhotenství.
K 28.2.2017 jsem podepsala výpověď dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem jelikož prodával firmu i ze zaměstnancemi. K 1.3.2017 jsem tedy posepsala s novou firmou smlouvu, která si to přebrala. Chci se zeptat jestli výpověď a nová smlouva jsou platné a jak to bude s nástupem do práce až mi skončí rodičovská dovolená. Na uradech mi řekly že smlouva je neplatná z důvodu že jsem byla v prac. neschopnosti tudíž nemohl vzniknout nárok na pojištění apod.


Vážená tazatelko,

pro posouzení vašeho dotazu bychom potřebovali více informací a zpřesnění faktů již sdělených. Podepsala jste převzetí výpověď, kterou Vám dal zaměstnavatele nebo jste s ním uzavřela dohodu o ukončení pracovního poměru?

Zákon zakazuje, aby Vám zaměstnavatel dal výpověď z pracovního poměru, v době kdy jste na nemocenské. Ukončení pracovního poměru během pracovní neschopnosti ale možné je a to hned z několika důvodů. Jedním z nich je dohoda o ukončení pracovního poměru. Pracovní neschopnost nebrání uzavření pracovní smlouvy viz. již naše zveřejněná odpověď na stánkách Sociálního dialogu " Nemocenská a nový pracovní poměr " Vzhledem k vícero nejasnostem ohledně Vašeho dotazu, zašlete upřesňující informace do právní poradny na stránkách a my se budeme Vaším dotazem dále podrobněji zabývat

Doplňte prosím informace o jaké ukončení pracovního poměru se jednalo a popište přesněji, které úřady Vám sdělilly, že je nová pracovní smlouva neplatná a z jakých důvodů.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit