Kolik 12hodinových směn za sebou mohu podle zákoníku práce odpracovat?

Odpověď:

Pracovní dobu rozvrhuje podle § 81 zákoníku práce zaměstnavatel. Pokud by ale v pracovní smlouvě bylo sjednáno konkrétní rozvržení pracovní doby, mohl by zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu jinak pouze v případě, že by se se zaměstnancem dohodl na změně pracovní smlouvy.

V praxi není obvyklé, aby bylo v pracovní smlouvě sjednáno konkrétní rozvržení pracovní doby. V pracovních smlouvách jsou však často obsaženy informace o obsahu pracovního poměru, jejichž poskytnutí v písemné podobě ukládá zaměstnavateli § 37 zákoníku práce.

Pokud se jedná o informaci o rozvržení pracovní doby, pak je třeba uvést, že zaměstnavatel je podle § 84 zákoníku práce povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena. Právní úprava umožňuje, aby se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodl na kratší době seznámení se s takovým písemným rozvrhem pracovní doby.

Maximální délka směny je podle § 83 zákoníku práce 12 hodin. Přestávka v práci, která se nezapočítává do pracovní doby, tj. ani do délky směny, musí být poskytnuta nejpozději po 6 hodinách výkonu práce a musí činit nejméně 30 minut (viz § 88 zákoníku práce).

Současně od 1. 8. 2013 platí, že zaměstnavatel je povinen zachovat zaměstnanci nepřetržitý odpočinek mezi směnami nejméně 11 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích (viz § 90 odst. 1 zákoníku práce). Tento odpočinek může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích za podmínky, že následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku, a to pouze v případech uvedených v § 90 odst. 2 zákoníku práce.

Ze shora uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel může zaměstnanci rozvrhnout pracovní dobu tak, že bude požadovat, aby zaměstnanec odpracoval po sobě 5 dvanáctihodinových směn. Uvedené je ale možné pouze za předpokladu, že půjde o nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, tj. že délka pracovní doby v jednotlivých týdnech se bude lišit a ve srovnávacím období bude pracovní doba rozvržena tak, aby v průměru činila nejvýše stanovenou týdenní pracovní dobu.

Srovnávací období může podle § 78 odst. 1 písm. m) zákoníku práce činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích (pouze v kolektivní smlouvě může být srovnávací období sjednáno na 52 týdnů po sobě jdoucích).

Ze shora uvedeného je tedy zřejmé, že není možné rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu tak, že by měl odpracovat pravidelně každý týden 5 dvanáctihodinových směn. Takovým rozvrhem by zaměstnavatel porušil zákoník práce, neboť by došlo k překročení stanovené týdenní pracovní doby, která může činit, nejedná-li se o dvousměnný, třísměnný nebo nepřetržitý provoz, nejvýše 40 hodin týdně (§ 79 odst. 1 zákoníku práce).

Pokud zaměstnavatel porušuje zákoník práce, může se zaměstnanec obrátit na Inspekci práce, která je oprávněna kontrolovat porušování pracovněprávních předpisů a ukládat zaměstnavatelům za jejich porušování sankce.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Komentáře  

#5 Odpověď2018-10-11 21:15
Cituji Mirek:
Dobrý den,
pracuji v nepřetržitém pracovním provozu. Kolik po sobě jdoucích pracovních směn je povinnost odpracovat? Střídáme si za sebe dovolené i nemoci, stává se, že někdo jde do práce i 8 směn za sebou. 12 ti hodinové směny. Děkuji za odpověď.
Mirek, Liberec


Vážený tazateli,
odpověď na Váš dotaz již vyplývá z článku pod který píšete. Zaměstnavatel může zaměstnanci rozvrhnout pracovní dobu tak, že bude požadovat, aby zaměstnanec odpracoval po sobě 5 dvanáctihodinov ých směn. Uvedené je ale možné pouze za předpokladu, že půjde o nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, tj. že délka pracovní doby v jednotlivých týdnech se bude lišit a ve srovnávacím období bude pracovní doba rozvrže na tak, aby v průměru činila nejvýše stanovenou týdenní pracovní dobu. Není tedy možné rozvrhnout za sebou 8 dvanáctihodinov ých směn bez porušení zákona č. 262/2006 sb., zákoníku práce.
Cituji ze stránek SUIP http://www.suip.cz/otazky-a-odpovedi/pracovnepravni-vztahy/pracovni-doba-a-doba-odpocinku/nepretrzity-odpocinek-v-tydnu/:
„Doba nepřetržitého odpočinku v týdnu má činit nejméně 35 hodin. Zákoník práce připouští snížení nepřetržitého odpočinku v týdnu, nejméně na 24 hodin. Jde o případy zaměstnání v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době, při práci přesčas, v zemědělství, ve veřejném stravování, kulturních zařízeních, telekomunikační ch a poštovních službách, ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb a u technologických procesů, které nemůžou být přerušeny. Pokud zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu tak, že doba nepřetržitého odpočinku je z výše uvedených důvodů zkrácena pod limit 35 hodin až do limitu 24 hodin, poskytne se zaměstnancům nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období dvou týdnu činila délka odpočinku celkem alespoň 70 hodin. Tj. např. 24 hodin + 35 hodin + 11 hodin (zkrácený odpočinek v předcházejícím odpočinku) = 70 hodin. “

S pozdravem
Právní poradna
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#4 kolik 12 ti hodinových směn?2018-10-08 20:35
Dobrý den,
pracuji v nepřetržitém pracovním provozu. Kolik po sobě jdoucích pracovních směn je povinnost odpracovat? Střídáme si za sebe dovolené i nemoci, stává se, že někdo jde do práce i 8 směn za sebou. 12 ti hodinové směny. Děkuji za odpověď.
Mirek, Liberec
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#3 Servis zarizeni2016-12-13 18:17
Je nějaká zákonná možnost chodit na 24 hodinové směny? Pořad by to v našem případě bylo lepší než na pár hodin kombinovaně s 12tkami (den nebo noc) s pěti volnými dny za měsíc těsně na hraně zákoníku práce. Lepší přežít celý den a mít dva volné než se doslova denně plácat do práce mnohdy na dopoledne.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#2 Odpověď2016-08-19 09:19
Cituji Lukáš:
Dobrý den, mám dotaz ohledně nepřetržitého provozu ve smenach denní a noční v oboru kovo obrábění . Můžou se dělat dvanactky v klasickým dlouhým a krátkým týdnu? Po, UT, pa,so,neděle dlouhý týden a středa, čtvrtek krátký týden? A na jaké příplatky máme nárok? Děkuji.K úplnému zodpovězení dotazu nemáme dostatek informací. Pro komplexní odpověď by bylo třeba důsledně se seznámit s faktickým rozvržením pracovní doby u zaměstnavatele (rozvrh pracovní doby), jejím plněním, evidencí pracovní doby apod. Přesto se pokusíme podat rámcovou odpověď.

Z obecného hlediska lze na první položenou otázku odpovědět kladně, tedy ano. Týdenní pracovní doba může být rozvržena do krátkého i dlouhého „pracovního“ týdne.

Při konkrétním rozvržení pracovní doby je třeba si uvědomit, že pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel. V běžných provozech rozvrhuje tzv. stanovenou týdenní pracovní dobu (40 hodin týdně – maximální délka se může lišit podle typu zaměstnání, provozu i samotného rozvržení pracovní doby, stejně jako případného ujednání v kolektivní smlouvě apod.). Ve Vašem případě se jedná o tzv. nerovnoměrné rozvržení pracovní doby.

Nerovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, s tím, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

Při nerovnoměrně rozvržené pracovní době musí zaměstnavatel dbát především dob odpočinků, a to jak doby odpočinku mezi jednotlivými směnami (obecně minimálně 11 hodin), tak doby odpočinku v týdnu (tj. obecně 35 hodin). Z nastíněného dotazu se jeví vše v souladu s právním řádem.
Co se týče další části dotazu – příplatků, pak vizte, že i v případě uplatnění nerovnoměrného rozvržení pracovní doby máte nárok na stejné příplatky jako v běžném provozu (tj. příplatky za práci přesčas, v noci, ve svátek apod.).

Pro bližší analýzu situace se obraťte na příslušnou odborovou organizaci, která u zaměstnavatele působí (dostane se Vám bezplatného právního poradenství a zastoupení).
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
#1 Nepřetržitý provoz a příplatky2016-08-17 14:27
Dobrý den, mám dotaz ohledně nepřetržitého provozu ve smenach denní a noční v oboru kovo obrábění . Můžou se dělat dvanactky v klasickým dlouhým a krátkým týdnu? Po, UT, pa,so,neděle dlouhý týden a středa, čtvrtek krátký týden? A na jaké příplatky máme nárok? Děkuji.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit