Jaké bude mít dopady odhlášení a po nějaké době opětovné přihlášení uchazeče o zaměstnání do evidence úřadu práce? Jak to bude s platbami na zdravotní a sociální pojištění a také s podporou v nezaměstnanosti?

Odpověď:

Fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR, která není zaměstnaná, není OSVČ ani za ni není plátcem zdravotního pojištění stát, a tento stav trvá celý kalendářní měsíc, je povinna si sama hradit pojistné na zdravotní pojištění (§ 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění). Předpisy ji označují jako osobu bez zdanitelných příjmů (§ 3b zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění v platném znění). Pojistné na zdravotní pojištění, které je povinna platit činí 13,5% z minimální mzdy, tj. v současné době 1.080 Kč měsíčně. Pokud uvedená situace trvá pouze po část měsíce, např. 14 dní, a zbytek kalendářního měsíce je za fyzickou osobu plátcem pojistného stát, např. z titulu vedení evidence uchazečů o zaměstnání, povinnost platit zdravotní pojištění za takový kalendářní měsíc nevznikne.

Pojistné na sociální zabezpečení se povinně platí pouze v případě, existuje-li vztah, který účast na tomto pojištění zakládá. Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání bez pobírání podpory se v omezeném rozsahu (nejvýše tří let s tím, že tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku) považuje za náhradní dobu pro účely důchodového pojištění (§ 5 odst. 1 písm. n) a § 12 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění v platném znění).

Ukončením vedení v evidence končí vyplácení podpory v nezaměstnanosti (§ 45 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění). Pokud by např. uchazeč požádal o odhlášení z evidence v době, kdy pobíral podporu v nezaměstnanosti, protože chtěl odcestovat na krátký rekreační pobyt v cizině a do evidence se opět přihlásil po svém návratu, právo na podporu by mu nevzniklo, neboť by již nesplnil zákonem požadované podmínky. Opětovné přiznání podpory v nezaměstnanosti je totiž podmíněno nejen tím, že ke dni podání nové žádosti musí uchazeč o zaměstnání splnit podmínku, že má v posledních dvou letech (počítáno od nové žádosti) alespoň 12 měsíců doby důchodového pojištění, ale současně musí být splněna podmínka získání určité doby důchodového pojištění (vymezení je obsaženo v § 48 a 49 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění), a to takto:

"§ 48

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu32g) v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].

§ 49

(1) Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise36) nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].

(2) Do doby 6 měsíců podle odstavce 1 se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a krátkodobým zaměstnáním."

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Komentáře  

#1 Děkuji za jasnou a pochopitelnou odpověď2017-03-09 12:40
Zdravím, jen chci poděkovat za tuto pochopitelnou odpověď, chvíli jsem sice hledal, ale našel. Jen pro ostatní upřesním, ano je to mezera v zákoně, díky které. Můžete vy*ebat s pracákem i zdravotní pojišťovnou. 1. se zaregistrujete na pracáku, 2. registraci na vlastní žádost ukončíte, a celý měsíc platí zdravotní .. ? To nevím hlavně že né já :D Tohle je návod pro všechny kteří už ví jak úřady fungují a kteří ze sebe nenechávají dělat vola, zkrátka pro všechny co si nechcou nechat nas*at od úřadu na hlavu.. ono totiž každý to zažil kdo je delší dobu na pracáku, po určité doby začnou do své práce zařazovat metody jak vás vyřadit, aŤ už je to vědomě podobné datum, které vás mate a oni tyto finty jak vás zblbnout velmi dobře znají.. potom termíny se začnou zkracovat, jak ani to nepomůže, tak pak nastupuje VS, tzv. trest za dlouhodobou ztrátu zaměstnání, oranžovou vestu a vijoo s ciganami sbírat smetí.. :) a tomuhle se říká PODPORA ? Toto je nic víc než šikana.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit