Je možné do pracovní smlouvy uvést "smirčí doložku", tedy, že případný spor mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem bude nejprve řešen smírem/mediací než bude přistoupeno k jiné "nesmírné" formě řešení? Je potřeba se v tomto odstavci odkázat na občanský soudní řád?.

ODPOVĚĎ

Zákon č...

Jaký příjem je považován za chráněný dle právní úpravy o chráněných účtech?

ODPOVĚĎ

Chráněným příjmem je:

  • mzda, plat, odměna z dohod mimo pracovní poměr, odměna za pohotovost, odměna členů zastupitelstva, odstupné a podobná plnění vyplácená v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního...

Zaznamenali jsme, že od 1.8. 2022 má dojít ke změně zkušební doby. V čem bude tato změna spočívat?

 

ODPOVĚĎ:

Jedná se o změny v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské...

Které právní předpisy řeší kategorizaci prací? Kdo je zařazen do kategorie II.?

ODPOVĚĎ

Do kategorie II. Je zařazen zaměstnanec , který vykonává práce, jež mají na zdraví pracovníků vliv jenom výjimečně, a to zejména u vnímavých jedinců (alergici apod.). U těchto prací nejsou překračovány...

Jsme malý zaměstnavatel s 15 zaměstnanci, v příštím roce plánujeme rozšíření výroby a nábor nových zaměstnanců až na 35. Budou se nás týkat pravidla pro povinné zaměstnávání osob se zdravotním postižením?

ODPOVĚĎ

Platí, že zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním...

V pracovní smlouvě mám sjednanou zkušební dobu v délce 5 měsíců. Je to v pořádku?

ODPOVĚĎ

V zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce není stanovena minimální délka zkušební doby, její maximální délka ano. Podle zákona nesmí zkušební doba trvat déle než tři měsíce vkuse. U vedoucích pozic pak šest...

Stal se mi úraz při práci na dohodu o provedení práce u jiného zaměstnavatele, než je můj zaměstnavatel, u kterého jsem čerpal dovolenou z důvodu přivýdělku na chmelové brigádě. Bohužel hned první den brigády se mi stal pracovní úraz (zlomené předloktí, se kterým jsem musel na operaci) a doba...

V pracovní smlouvě mám sjednanou zkušební dobu v délce 5 měsíců. Je to v pořádku?

ODPOVĚĎ

V zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce není stanovena minimální délka zkušební doby, její maximální délka ano. Podle zákona nesmí zkušební doba trvat déle než tři měsíce vkuse. U vedoucích pozic pak šest...