Stal se mi úraz při práci na dohodu o provedení práce u jiného zaměstnavatele, než je můj zaměstnavatel, u kterého jsem čerpal dovolenou z důvodu přivýdělku na chmelové brigádě. Bohužel hned první den brigády se mi stal pracovní úraz (zlomené předloktí, se kterým jsem musel na operaci) a doba...

V pracovní smlouvě mám sjednanou zkušební dobu v délce 5 měsíců. Je to v pořádku?

ODPOVĚĎ

V zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce není stanovena minimální délka zkušební doby, její maximální délka ano. Podle zákona nesmí zkušební doba trvat déle než tři měsíce vkuse. U vedoucích pozic pak šest...

Jaký příjem je považován za chráněný dle právní úpravy o chráněných účtech?

ODPOVĚĎ

Chráněným příjmem je:

  • mzda, plat, odměna z dohod mimo pracovní poměr, odměna za pohotovost, odměna členů zastupitelstva, odstupné a podobná plnění vyplácená v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního...

Dozvěděla jsem se, že v rámci exekucí může mít zaměstnanec chráněný účet. Jak to funguje a od kdy?

ODPOVĚĎ

Chráněný účet je určen fyzickým osobám, jejichž platební účet je postižen exekucí. Umožňuje majiteli bezhotovostně platit stejným způsobem jako z původního platebního účtu před jeho...

Které právní předpisy řeší kategorizaci prací? Kdo je zařazen do kategorie II.?

ODPOVĚĎ

Do kategorie II. Je zařazen zaměstnanec , který vykonává práce, jež mají na zdraví pracovníků vliv jenom výjimečně, a to zejména u vnímavých jedinců (alergici apod.). U těchto prací nejsou překračovány...

Od 1. července 2021 bylo povinné testování na covid-19 ve firmách zrušeno, avšak na každé firmě záleží, zda v tom bude pokračovat nebo ne. Naše firma v testování nadále pokračuje a nazvala to jako benefit. A mě zajímá, zda konkrétně tento benefit mohu odmítnout. A také zda v případě nedostavení se...

V pracovní smlouvě mám sjednanou zkušební dobu v délce 5 měsíců. Je to v pořádku?

ODPOVĚĎ

V zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce není stanovena minimální délka zkušební doby, její maximální délka ano. Podle zákona nesmí zkušební doba trvat déle než tři měsíce vkuse. U vedoucích pozic pak šest...

Jakým způsobem doručovat písemnosti po novele zákoníku práce? Jakou obálku v tomto případě zvolit, na co je třeba dát si pozor?

ODPOVĚĎ

zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákoník práce, pro doručování s účinnosti dnem 30. července 2020 přinesl skutečně v této oblasti významné změny. Nicméně...