Sociální dialog

Poradna

Poradna

Poradna zaměřena na pracovně - právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Nejnovější dotazy

Okamžité zrušení pracovního poměru

Za jakých podmínek je možné podat okamžitou výpověď bez výpovědní lhůty?

Odpověď:

Okamžitě zrušit pracovní poměr můžete vy i zaměstnavatel, a to vždy písemně a musí být přesně určen důvod.

Zaměstnavatel může pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy, pokud zaměstnanec:

  • byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců (např. zaměstnanec spáchal úmyslně závažný trestný čin – kupř. vražda, nebo spáchá úmyslný trestný čin v souvislosti s plněním pracovního úkolu – př. zaměstnanec agentury převážející hotovost tuto zásilku uloupí), 
  • zvlášť hrubě porušil svoje pracovní povinnosti (častým příkladem v této situaci bývá opilost řidičů z povolání nebo neposkytnutí první pomoci lékařem).

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr jen tehdy, jestliže:

  • mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. (Pozor! Nezaměňte den splatnosti a den výplaty. Splatnost je do konce měsíce následujícího po odpracovaném měsíci.)
  • podle posudku závodního lékaře nemůžete dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel vás nepřeřadil do 15 dnů na jinou vhodnou práci.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

  • Zaměstnanec i zaměstnavatel může dát návrh na skončení ve zkušební době i bez uvedení důvodu.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Zobrazit odpověď

Převzetí výpovědi zaměstnavatelem

Je povinen zaměstnavatel převzít výpověď z rukou zaměstnance, nebo se může zdráhat ji převzít, případně ji odmítnout?

Odpověď:

Zaměstnavatel je povinen převzít výpověď z rukou zaměstnance, je lepší si toto pojistit např. podepsáním kopie výpovědi (kdo a kdy převzal). Stejnou platnost má zaslání výpovědi doporučeným dopisem, ovšem nejlépe S DODEJKOU. Zde platí, že je nutné, aby dopis byl dopis doručen zaměstnavateli nejpozději do posledního dne měsíce. Nerozhoduje datum poštovního razítka, ale datum na dodejce, tj. datum kdy zaměstnavatel převzal zásilku.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Zobrazit odpověď

Napište nám

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?

Na dotazy v poradně odpovídá kvalifikovaný právník pro pracovně právní oblast. Odpovědi jsou postavené na výslovném textu zákona nebo jeho výkladu (dle názoru právníka).

Své dotazy nám pošlete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo se podívejte na již vyřešené dotazy.

Odpověď bude zaslána na Vámi zadaný email. Zajímavé dotazy zobecníme a spolu s odpovědí uveřejníme. Anonymita tazatelů bude zachována.