Podle expertů společnosti LMC, která portál Jobs.cz vlastní, květnový vývoj potvrzuje, že již nejde o pouhý krátkodobý výkyv v poptávce firem po nových zaměstnancích. Od letošního února se totiž počet míst drží na srovnatelné úrovni, zatímco loni na jaře jsme byli svědky výrazně rostoucí poptávky, spojené především s oživením v průmyslu a výrobě. Fakt, že se obavy zaměstnavatelů z dalšího vývoje ekonomiky nyní silněji promítají do jejich náborových aktivit, dokládá také mírný pokles v dosud velmi zdravém strojírenství. Promítne se to prý i do vývoje míry nezaměstnanosti, která za květen nejspíše klesne jen o 0,1 až 0,2 procenta.

Počet pozic vhodných pro absolventy v květnu vystoupal na letošní maximum 4104. Proti dubnu jde o 6,5procentní nárůst, v meziročním srovnání to však znamená pokles o 16,3 procenta. Opět se prý ukazuje, že v případě jakýchkoliv potíží jsou na pracovním trhu nejvíce ohroženi právě čerství absolventi, zvláště ti bez předchozí praxe. Situaci by mohla vylepšit podpora zkrácených pracovních úvazků a flexibilního zaměstnávání obecně. ČR však zatím v tomto ohledu za vyspělejšími zeměmi EU výrazně zaostává. Počet pozic na zkrácený úvazek v květnu činil na Jobs.cz pouze 4,3 procenta ze všech obsazovaných míst.

-red-