Sedmina respondentů naopak uvedla, že dostane 13. plat i finanční odměny. Na osm procent dotázaných se těší jen na 13. plat. Na 12 procent čekají pouze finanční odměny. Každý desátý o odměny naopak meziročně přijde.

Podíl zaměstnanců, kteří dostávají 13. plat i finanční odměny, roste úměrně s velikostí společnosti. S rostoucím počtem zaměstnanců roste i průměrná výše 13. platu i finančních odměn,“ uvedla Kateřina Jaroňová z Profesia.cz.

Čím větší průměrný základní plat, tím větší podíl zaměstnanců s 13. platem i finanční odměnou.

Takzvaný třináctý plat je nárokovatelná složka mzdy, která je ukotvena ve smlouvě. Jeho průměrná výše bývá zpravidla stejná nebo nižší, než je průměrný základní hrubý plat. Finanční odměna je závislá na odvedené práci zaměstnance, na hospodářském výsledku společnosti a dobré vůli zaměstnavatele tuto odměnu vyplatit.

Dostáváte finanční odměny?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.