Loni stoupl také počet sankcí – právní moci nabylo 1908 pokut, zatímco předloni 1419 a o rok dříve 1579. Alespoň jedno porušení pracovněprávních předpisů loni zjistili inspektoři při dvou třetinách kontrol (66 procent). V roce 2012 to bylo 57 procent, o rok dříve 49 procent.

Vedle kontroly pracovněprávních předpisů mají inspektoráty na starosti také další dvě oblasti – kontroly bezpečnosti či ochrany zdraví při práci a dále kontroly zaměřené na nelegální zaměstnávání (zákon o zaměstnanosti). Uvedené statistiky se týkají pouze první oblasti, tedy zjednodušeně řečeno porušování zákoníku práce.

Dvoutřetinový podíl firem, u nichž kontrola zjistila alespoň jedno porušení zákona, nicméně nemusí být podle Aktuálně.cz objektivním obrazem celkové situace v ČR. Inspektorům totiž pomáhají konkrétní podněty veřejnosti (obvykle zaměstnanců), zaměřují se také na nejproblematičtější obory a na firmy, s nimiž byl problém už v minulosti. Pravděpodobnost zjištění nedostatku při kontrole je tedy vyšší.

Počet kontrol v pracovněprávní oblasti přitom oproti předchozím dvěma letům klesl – loni jich bylo 12 185, předloni 13 993, o rok dříve 13 549. Alespoň jedno porušení zákona loni zjistili inspektoři při 8077 kontrolách, zatímco v roce 2011 „jen“ při 6625 kontrolách. Roste také celkový počet zjištěných nedostatků (loni 16 878).

Inspekce loni od lidí obdržela 6780 podnětů v pracovněprávní oblasti, což je o zhruba 300 méně než předloni., ale o přibližně o 1500 více než v roce 2011.

Nejvyšší pravomocná pokuta v pracovněprávní oblasti loni dosáhla 550 tisíc korun. Dostala ji společnost SunTanzer se sídlem v Praze 9, důvodem byly nevyplacená nebo opožděná výplata mzdy a nevyplacení odstupného.

Druhou nejvyšší sankci – 500 tisíc korun – dostala společnost Times sídlící v pražské Kaprově ulici. Firmu podnikající v oblasti úklidových služeb potrestal úřad za nevedení evidence odpracované pracovní doby, práce přesčas a noční práce, nezajištění rovného zacházení se zaměstnanci v souvislosti s odměňováním a za nevyplacení zaručené ani minimální mzdy.

Pokutu 450 tisíc korun uložili inspektoři společnosti SIT-Scherm International Transports se sídlem poblíž Boru u Tachova. Podle kontrolorů chybovala ohledně pracovní doby v dopravě a neposkytnutí stravného na pracovních cestách.

Čtvrtou nejvyšší sankcí – 380 tisíc korun – skončila kontrola ve společnosti Duvenbeck Logistik se sídlem ve Volduchách. Důvodem byla opět problematika pracovní doby v dopravě, nevedení evidence odpracované doby, práce přesčas a noční práce, a dále neposkytnutí stravného na pracovních cestách.

V součtu pátou nejvyšší pokutu loni dostala společnost Edymax Holding se sídlem v pražské ulici Na Příkopě. Jde o čtyři sankce v celkové výši 355 tisíc korun kvůli nevyplacení příplatku za práci v noci, sobotu a neděli, nevedení evidence odpracované doby, nerovnému zacházení s agenturními zaměstnanci při odměňování, neposkytnutí zaručené mzdy a kvůli srážce ze mzdy bez písemné dohody se zaměstnancem.

Jaký podíl firem podle vašeho odhadu porušuje v ČR pracovněprávní předpisy?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.