• donutila české občany evidované na Úřadech práce ČR k aktivnímu zapojení do pracovního procesu a dále zrychlila proces přijímání zaměstnanců z Ukrajiny
  • dostála svému závazku nezvyšovat podnikatelům daňovou zátěž a opustila od zamýšleného sektorového či progresivního zdanění
  • vědomě přestala brzdit plánované stavby silnic a dálnic a pokročila se stavebním zákonem
  • zajistila efektivní čerpání z fondů EU.

Celkově je SP ČR znepokojený aktuálním vývojem některých pro ekonomiku stěžejních témat. Vyřizování žádostí o dotace trvá až půl roku, stejnou dobu firmy čekají na pracovní posily z Ukrajiny, přestože jim chybí čeští zaměstnanci. Klíčové stavby jako dálnice a silnice stagnují, protože vláda s potřebnou legislativou nijak významně nepohnula. Tyto faktory mají zásadní vliv na ekonomiku země a momentálně ji brzdí. Vláda navíc v této době přichází s nápady na zvyšování daní pro úspěšné tuzemské firmy.

Ekonomika roste, rekordní poptávku po zaměstnancích pokrývají už i zahraniční pracovníci 

„Rád bych připomněl, že po roce a půl se vládě nedaří aktivovat české občany registrované na úřadech práce k zapojení do pracovního procesu. Proto nerozumím tomu, že zaměstnávání Ukrajinců zdržuje stát a štvavou komunikační kampaní ho odmítají odbory. Máme nejnižší míru nezaměstnanosti. Takže pokud naši sociální partneři odmítají doplnit poptávku po pracovnících ze zahraničí, ohrožují tak naše firmy a jejich zaměstnance. V makro měřítku mluvíme o brždění české ekonomiky a z něj plynoucím propouštění,“ upozorňuje na paradoxní situaci Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Jak dlouho může firma odmítající navýšení zakázek udržet klienta? Určitě ne půl roku, kterého čeká na výpomoc z Ukrajiny,“ dodává Hanák a vyzývá vládu k zrychlení procesu přijímání cizinců. Přestože SP ČR firmám pomáhá s administrativou a zprostředkovaně i s vyhledáváním vhodných uchazečů na Ukrajině, trvá přijímací proces půl roku.

Zároveň SP ČR striktně odmítá nařčení odborů, že zaměstnávání Ukrajinců snižuje v Česku mzdy. Firmy musí cizince zaměstnávat za stejných podmínek jako domácí zaměstnance. Dobrým příkladem je většina firem, jmenujme např. Škodu auto či Linet, jež nabízí nadprůměrné mzdy, či řadu dalších podniků jako například Slovácké slévárny, Zawako, Stín kovo, Pivokol atd.

Kampaň odborů, která na několika špatných případech úmyslně očerňuje z podobné praxe všechny podnikatele, je nezodpovědné a jen vyvolává sociální napětí. Je to úmyslná snaha odborů živit toto napětí, jelikož odbory mají dostatek důkazů, které jejich zobecnění vyvrací. Navíc SP ČR podporuje růst minimální mzdy, přičemž průměrně průmyslové firmy vyplácí měsíční mzdu 27 000 Kč.

Odmítáme vládní diskuze o zavádění sektorových či progresivních daní, chceme, aby stát firmy motivoval k reinvesticím

Zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR podrobně prostudovali vládní materiál nazývaný studií odlivu zisků. Diskutoval jej jak s jeho autorem, tak s Ministerstvem financí ČR, které u zrodu dokumentu překvapivě nestálo. Některé z navrhovaných opatření v dokumentu SP ČR odmítá. Nevyplývají dokonce ani z předložení analýzy. „K takzvané studii odlivu mám tři zásadní výhrady: Za prvé chci vládě připomenout, ať dostojí svému slibu nezvyšovat firmám daňovou zátěž. Za druhé, chybí analýza výhod a rizik, podle které by se rozumně rozhodovalo o výši daní pro tuzemské podniky. Konečně za třetí, chci upozornit, že preferujeme opatření na zlepšení podnikatelského prostředí, která motivují k reinvesticím. Toto studie vůbec nepokrývá,“  říkáprezident SP ČR Jaroslav Hanák. „Naši ekonomové upozorňují, že zvyšování daní úspěšným podnikům může mít dlouhodobé negativní dopady. Brzdí ekonomiku, zvyšuje ceny spotřebitelům a dlouhodobý příjem do vládní kasy se v jejich důsledku nakonec může klidně snížit,“  varuje prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Na novelizaci stavebního zákona zatím všichni marně čekáme„Bohužel jsme dospěli k závěru, že vláda vědomě brzdí výstavbu silnic a dálnic v České republice. Na minulém jednání tripartity jsme žádali vládu o zveřejnění těch pozměňovacích návrhů novely stavebního zákonu, na kterých se shodne a které podpoří. Zároveň jsme požadovali předložení harmonogramu kroků směřujících k předložení věcného znění nového stavebního zákona a úpravy souvisejících zákonů. A stav po téměř dvou měsících? Nic. Žádná novina, žádný pokrok,“ hodnotí problém 1. viceprezident SP ČR Jan Rafaj. „Jsme nadmíru znepokojeni tím, že vláda po tříletém působení a deset měsíců před volbami neřeší tak prioritní zákon, který ochromuje výstavbu strategických projektů, například v dopravě či energetice.“

Tisková zpráva ke stažení zde.

Zdroj: www.spcr.cz