ODPOVĚĎ:

Předpokládáme, že dotaz směřuje k platbě pojistného na sociální zabezpečení a současně předpokládáme, se v době od 12. ledna do 27. ledna jednalo o období evidence v seznamu uchazečů o zaměstnání.

Zaměstnavatel odvádí pojistné odpovídající částce odvozené z odměny a délky trvání pracovního poměru. V době trvání evidence zaměstnance v seznamu uchazečů o zaměstnání se se zaměstnance stává státním pojištěncem, a to vždy pro případ zdravotního pojištění. Pojistné na důchodové pojištění se za zaměstnance hradí jen v případě, že zaměstnanec pobírá podporu v nezaměstnanosti. V každém případě není uchazeč o zaměstnání povinen žádné pojistné sám platit, popř. za dobu trvání evidence doplácet.

Vzhledem k možnosti individuálního posouzení situace (nejen za účelem kvalitního a úplného zodpovězení, ale taktéž možnosti Vám odpověď důsledně vysvětlit) Vám doporučujeme obrátit se na odborovou organizaci, jíž jste členem, a která Vám následně poskytne bezplatnou právní pomoc a úplné vysvětlení situace, popř. bude nápomocna při sjednání nápravy.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů