U videodotazníků jde stručně řečeno o to, že na obrazovce počítače se objevují otázky, na které kandidát bezprostředně odpovídá. Jeho odpovědi se nahrají a po ukončení interview se odešlou firmě, ve které se dotyčný o práci uchází.

Výhodou uvedeného způsobu pohovoru je podle personalistů skutečnost, že zájemce může úvodní kolo přijímacího řízení absolvovat v klidu domova, v prostředí, které dobře zná, a nemusí nikam cestovat.

To ale neznamená, že na videodotazník můžeme odpovídat bez přípravy. Naopak. Příprava by měla být stejná, jako když se jdeme k budoucímu zaměstnavateli představit osobně. Nejde přitom jen o oblečení, které by mělo odpovídat pozici, na kterou se hlásíme, ale i o prostředí, v němž budeme na otázky odpovídat. Nepořádek v místnosti rozhodně body nikomu nepřidá.

Při vyhodnocení videodotazníku personalisté kromě ověření kvalifikace sledují i celkový přístup uchazeče. Jeho oblečení, prostředí, které zvolil pro natáčení, i to, jak reaguje na nečekané otázky.

Videodotazník také může ukázat řadu věcí, které v životopise nelze dost dobře popsat, a v tomto ohledu se blíží osobnímu pohovoru. Je ale spravedlivější, protože všichni uchazeči dostávají stejné otázky a mají na své odpovědi stejně času.

Celý videodotazník se obvykle skládá z pěti až 10 otázek a trvá kolem 10 minut. Otázky se většinou týkají toho, proč chce zájemce pracovat v dané firmě, ale mohou zabrousit i do odborných aspektů dané pozice – zde mají výhodu zkušenější uchazeči, kteří dokážou reagovat věcně a s přehledem. Pokud je na pozici vyžadován cizí jazyk, lze očekávat i otázky v něm.

Přestože hlavní výhody přinášejí videodotazníky firmám, profitují z nich i uchazeči. „Pozvánku k vyplnění videodotazníku obvykle získá výrazně více lidí, než kolik by firma vybrala k osobnímu pohovoru,“ potvrzuje Michal Dlouhý ze společnosti LMC, která systém spravuje.

Praxe navíc ukázala, že zdaleka ne všichni uchazeči, kteří do firmy pošlou životopis, také později nahrají odpovědi na videodotazník. „Jeho absolvováním tak firmě potvrdíte, že o práci máte opravdu zájem, a zvýšíte své šance, že ji získáte,“ dodává Dlouhý.

Co soudíte o videodotaznících – jsou užitečné?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.