Plyne to z verdiktu Nejvyššího soudu (NS), na němž se shodlo občanskoprávní a obchodní kolegium NS. Napsal to server Novinky.cz.

Soudci se případem zabývali na základě dovolání muže, který dostal výpověď, neboť 10. dubna 2009 sice přišel do práce a vyznačil v souladu s interními předpisy svůj příchod, pak ale z pracoviště zmizel a zbytek pracovní doby strávil svými soukromými pochůzkami. Krátce před koncem pracovní doby se opět vrátil, jako by se nechumelilo, a vyznačil svůj odchod.

„Žalobce se svým jednáním, předstíráním výkonu práce pro zaměstnavatele, pokusil získat na úkor zaměstnavatele konkrétní výhodu, mzdu za práci, kterou nevykonal, a tím vlastně úmyslně usiloval o nekorektní nezákonné snížení majetku zaměstnavatele,“ vysvětlil verdikt, kterým bylo dovolání smeteno ze stolu, mluvčí NS Petr Knötig.

NS upozornil, že podle zákoníku práce jsou zaměstnanci povinni řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

„Uvedené povinnosti, které patří k základním povinnostem zaměstnanců, představují ve své obecnosti mravní imperativ kladený na každého zaměstnance, jenž ve svém obsahu znamená určitou míru loajality ve vztahu ke svému zaměstnavateli, a zároveň též i obecnou prevenční povinnost zaměstnance ve vztahu k majetku a oprávněným zájmům zaměstnavatele. Jde o požadavek na určitou úroveň kvality chování zaměstnance“, dodal mluvčí.

Jste loajální vůči svému zaměstnavateli?

Povězte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.