První soukromé školy začaly v ČR vznikat po roce 1989, zájem o privátní školky a základní školy je ale dnes stále minimální.

Zatímco veřejných a státních vysokých škol je nyní dohromady 28, soukromých bylo k loňskému roku 44. Studenti na privátních školách musejí platit školné, které se podle ČSÚ na středních a vyšších odborných školách pohybuje nejčastěji mezi deseti až dvaceti tisíci korunami za rok. Dražší jsou pak gymnázia, studium informačních technologií a další atraktivní obory. Na vysokých školách se školné podle ČSÚ pohybuje za semestr od 15 000 až 75 000 korunami.

Na soukromých vysokých a vyšších odborných školách studují lidé nejčastěji ekonomiku, hotelnictví nebo humanitní vědy. V porovnání se zeměmi střední Evropy chodí v ČR na soukromé školy zhruba srovnatelný podíl studentů, vyšší podíl vysokoškoláků na soukromých školách hlásí jen Polsko.

-pda-