Také zástupci zaměstnavatelů upozorňují na to, že ne vše se dá přesunout do Číny nebo Indie a že i Evropa potřebuje vyrábět.

Jak vyplývá ze zprávy o situaci na evropském trhu práce, kterou zpracovala Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek (Eurofound), zaměstnanost v profesích s nadprůměrnými platy roste. Týká se to především služeb, u nichž je zapotřebí vysoká kvalifikace a služeb poskytovaných podnikům (jedná se např. o IT služby, služby konzultantů, apod.). Na druhou stranu ale ostře klesá zaměstnanost v oborech se středně vysokými platy, které jsou charakteristické například pro stavebnictví nebo strojírenský průmysl.

Podle online deníku EurActiv, který analýzu otiskl, se nyní musí řešit otázka, jaký typ zaměstnanosti tu v příštích letech budeme mít. Vyhlídky jsou totiž prý poměrně znepokojivé. Od konce 90. let docházelo na evropském pracovním trhu k určitému zázraku. V období, které skončilo až nástupem krize v roce 2008, vzniklo za méně než deset let 20 milionů nových pracovních míst. Neziskové organizace, které se zabývají sociální tématikou, si ale dlouhodobě stěžovaly na to, že se často jednalo o špatně placená pracovní místa, která neposkytují jistoty a nenabízejí možnost dalšího postupu.

Podle evropské zaměstnavatelské organizace BusinessEurope (mezi její členy patří i Svaz průmyslu a dopravy ČR) jsou na vině takového stavu nepružné trhy práce. Zástupci průmyslu říkají, že rigidity mají negativní vliv na mobilitu pracovníků, neboť jim komplikují hledání nových nebo lépe placených pracovních míst. „Hospodářské cykly jsou čím dál proměnlivější. Důsledkem je neustálé napětí mezi tvorbou pracovních míst a rušením pracovních míst,” citoval EurActiv.cz prezidentku evropské asociace personálních služeb Eurociett Anne-Marie Muntz. Podle mínění mnoha expertů se budou muset trhy v Evropě začít více zaměřovat na vytváření pracovních míst na všech úrovních.

Z odhadů evropských zaměstnavatelů vyplývá, že v roce 2020 bude Evropa potřebovat 16 milionů vysoce kvalifikovaných pracovníků a 3,5 milionu pracovníků se střední úrovní kvalifikace. Poptávka po méně kvalifikovaných pracovnících klesne podle BusinessEurope za stejné období o 12 milionů.

-pda-