Liberecká Živá knihovna

S rozhodováním o volbě povolání pomáhaly v IQlandii v Liberci firma BENTELER ČR s.r.o., která prezentovala profesi svářeče. Preciosa již tradičně představila povolání produktového designéra a seznámila děti s tradicí českého sklářství i s moderním světem blýskavých křišťálových komponentů. Děti zaujala možnost si různé druhy Crystal Components osahat, zkusit je aplikovat na látku i možnost odnést si drobné dárky. Úřad práce ČR představil práci kariérového poradce, BUSCH VÝROBA CZ s.r.o. produktového manažera. U stanoviště firmy Fehrer Bohemia s.r.o. (závod Liberec) se studenti seznámili s pracovní pozicí 3D měrového technika a zjistili, jak se například může využít znalost geometrie a prostorové orientace v praxi. U firmy Magna Exteriors byla k vidění pracovní pozice technolog, studenti se dozvěděli formou prezentace užitečné informace např. o tom, jakými předpoklady a znalostmi by měl zájemce o tuto pozici disponovat. Zjistili, že mají možnost přihlásit se do stipendijního programu, a odstartovat tak svou kariéru už jako studenti SŠ. Zároveň mohli shlédnout reálná videa z výroby a vidět tak na vlastní oči práci technologa.

Pracovníci personálního odboru Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, představili možnosti uplatnění u jednotlivých složek Policie ČR a jaké podmínky je nutno splnit při náboru. Zároveň odpovídali na dotazy studentů, směřující na jednotlivé policejní služby a zážitky, které ve službě prožili. Firma KSM Castings CZ s.r.o. letos opět prezentovala pozici procesního kontrolora kvality. Ve zkratce žákům pracovníci vysvětlili, jak se hliník zpracovává a jaká je náplň práce kontrolora kvality . Děti měly možnost si zkusit kontrolovat odlitky jak vizuálně, tak i s pomocí měřidel, která se při kontrole běžně používají. O práci všeobecné sestry a zdravotního laboranta si vyslechli žáci od pracovníků Krajské nemocnice Liberec a.s. a o práci elektrikáře (silnoproud) od firmy ČEZ Distribuce, a.s.

Českolipská Živá knihovna

V České Lípě v KD Crystal se představila firma Festool CZ s.r.o., která prezentaci přizpůsobila na míru mladým školákům, mohli si vyzkoušet profesi kontrolora kvality, operátora výroby a předváděcího technika. Po každém úkolu dostali žáci zaslouženou sladkou odměnu v podobě linecké vrtačky. Preciosa-Lustry, a.s. z Kamenického Šenova pro žáky základních škol prezentovala pracovní pozici konstruktér designových svítidel, která je kombinací technického myšlení, kreativity a znalosti práce ve 3D programech. Dětem díky této profesi prakticky ukázali, že s vlastní pílí a zájmem se mohou naučit nové věci. Třeba právě konstruovat úžasné světelné projekty pro zákazníky z celého světa, a podílet se tak na jejich výrobě a šíření slávy českého křišťálu za hranice naší země. Novoborská společnost LASVIT s.r.o., která vytváří designové skleněné instalace na míru, žákům představila, co vše obnáší práce projektového manažera. Prezentace se chopili samotní projektoví manažeři. Dětem nejdříve představili obecnou definici a následně na projektu  instalaci Sea motion  ukázali, čím vším se může projektový manažer zabývat. Žákům se snažili nejenom představit toto poměrně moderní povolání, ale také je inspirovat k tomu, aby se už teď při volbě střední školy zamýšleli nad tím, jaké povolání by je jednou mohlo opravdu bavit a naplňovat. Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa kromě představení základních informací o svém běžném provozu, nastínila co obnáší profese zdravotníka. Žáci si dokonce mohli vyzkoušet resuscitaci nebo soutěžit ve vědomostním kvízu. Zástupci společnosti ČEZ distribuce a.s. opět s dětmi pohovořili a popsali práci elektrikáře (silnoproud). Poslední zástupce firem Fehrer Bohemia s.r.o. (závod Česká Lípa) prezentovali povolání elektromechanika – elektronika. Nakonec poradci pro volbu povolání z Úřadu práce ČR poradili při výběru povolání a zodpověděli zvídavé dotazy.

Jablonecká Živá knihovna

V Jablonci nad Nisou v Eurocentru na stánku firmy ABB s.r.o. měli žáci příležitost poznat profesi konstruktéra. Viděli 3D program, ve kterém samotná konstrukce probíhá, seznámili se s historií této profese a s novými technologiemi, které se nyní při konstrukci výrobků používají. Na „příběhu mince“ stručně představili pracovníci České mincovny a.s., kolik a jakých řemesel a profesí je pro zrození mince a její distribuci k zákazníkům potřeba. Firma A. Raymond Jablonec s.r.o. pohovořila o pozici CAD designera a o programech, které používá ke své práci.

Následují Živé knihovny povolání dne 15. 11. 2019 v Hradci Králové a 19. 11. 2019 v Jičíně.

Zdroj: www.spcr.cz