V Karlovarském kraji každý měsíc probíhá pravidelné setkání zástupců významných institucí v kraji. Na tomto setkání se diskutují aktivity jednotlivých institucí a probíjá koordinace aktivit v regionu tak aby nedocházelo ke zbytečným duplicitám a činnost tak byla co nejefektivnější. Součástí setkání je i pravidelné čtvrtletní zvaní členů Paktu zaměstnanosti a tím setkání plní významnou roli v regionu. Poslední setkání se uskutečnilo 26.11. a další je plánováno v lednu.

Autor: Michal Lehký